Pokyny pro vrácení zboží bez udání důvodu

Výrobek zakoupený přes náš internetový obchod neodpovídá vašim představám? Pak máte možnost ho vrátit bez udání důvodů během zákonné 14denní lhůty od data jeho převzetí, jednoduše ve třech krocích.

Vrácení zboží ve 3 krocích

Krok 1: Kontaktujte telefonicky na telefonním čísle +420 239 018 465, e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu: shop.cz@huawei.com nebo kontaktujte náš zákaznický chat.

Krok 2: Připravte zásilku dle pokynů zákaznické podpory. (Vytiskněte a nalepte přepravní štítek na krabici).

Krok 3: Doručte zásilku do nejbližší DHL sběrného místa nebo postupujte dle pokynů zákaznické podpory a to nejpozději do 14 dnů od doby, kdy jste nás kontaktovali a požádali o vrácení zboží.

Pokyny a podmínky

  • Během 14 denní lhůty se zákazník zavazuje nakládat s dodanými výrobky a obaly s řádnou péčí.
  • Zákazník je oprávněn výrobek rozbalit nebo použít pouze v rozsahu nezbytném k určení povahy, vlastností a funkčnosti výrobku. To například znamená, že je zákazník oprávněn výrobek rozbalit, použít a zkontrolovat pouze v rozsahu, ve kterém by tak mohl učinit, kdyby výrobek zakoupil ve fyzických prostorách, jako je prodejna či jiné prodejní místo.
  • Zákazník nese odpovědnost pouze za takové snížení hodnoty výrobků, které je způsobeno jinou manipulací s výrobky, než která je nezbytná pro určení jejich povahy, vlastností a funkčnosti.
  • Při zaslání zpět doporučujeme použít původní obal k zamezení poškození během přepravy a vrácení plné částky a produkt doručit s originálním příslušenstvím a náležitostmi, tak jak byl zakoupen.
  • Uhrazené platby budou vráceny zákazníkovi stejným způsobem, jako byly uhrazeny a to bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl prodávající informován o rozhodnutí odběratele odstoupit od této smlouvy za předpokladu, že prodávající obdržel výrobek zpět nebo zákazník prokázal, že výrobek zaslal.

Detailně se lze seznámit s podmínkami v rámci Obchodních podmínek zde v plném znění.

Veškeré nepopsané skutečnosti se řídí Občanským zákoníkem a zákonem O ochraně spotřebitele v platném znění.

Pokyny pro vrácení zboží z důvodu poškození během přepravy

Pokud zásilka jeví známky poškození při převzetí a zásilku přebíráte od kurýra přepravní společnosti:

Upozorněte ho na tuto skutečnost a odmítněte převzít zásilku. Zásilka bude poté navrácena zpět k nám. Pokud se rozhodnete převzít zásilku, vyplňte dokument s kurýrem o poškození během přepravy a stvrďte kurýrovým podpisem.

Pokud jste poškození zjistili do 48 hodin od převzetí, kontaktujte neprodleně přepravní společnost popřípadě naší zákaznickou linku na telefonním čísle +420 239 018 465 nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu:shop.cz@huawei.com.

Doporučujeme pořídit fotodokumentaci a zboží popřípadě zaslat kompletní, včetně obalového materiálu a příslušenství

Pokyny pro výměnu zboží

okud se jedná o výměnu zboží za jiný model, barvu nebo specifikaci, prosím, postupujte jako v případě vrácení zboží. Je poté nutné udělat objednávku novou.

Back to top