Pravidla a podmínky akce

Čas aktualizace:2020-07-30

Pravidla a podmínky akce „Nová řadanotebooků HUAWEI“

1.      Akce s názvem „Nová řadanotebooků HUAWEI“ trvá od 27. 7. - 16. 8. nebo do vyprodání zásob.

2.      Akce spočívá v tom, žezákazník nakoupí na Huawei e-shopu na webových stránkách https://shop.huawei.com/cz/matebook-series.htmlprodukty s dárkem a slevovým kupónem.

3.      V době konání akce zákazníkzíská tyto produkty s dárkem a slevovým kupónem:

a.      HUAWEI MateBook X Pro + DÁREK HUAWEIP40 lite + Batoh + Myš (slevový kupón v hodnotě 3 500 Kč) za cenu 47 999 Kč.

b.      HUAWEI MateBook 13 + DÁREK HUAWEIWATCH GT 2e + Batoh + Myš (slevový kupón v hodnotě 3 500 Kč) za cenu 25999 Kč.

c.       HUAWEI MateBook 13 AMD + DÁREKHUAWEI WATCH GT 2e + Batoh + Myš (slevový kupón v hodnotě 3 500 Kč) zacenu 21 999 Kč.

d.      HUAWEI MateBook D 14 + DÁREKFreeBuds 3i + Batoh + Myš (slevový kupón v hodnotě 2000 Kč) za cenu 17 999Kč.

e.      HUAWEI MateBook D 15 + DÁREKFreeBuds 3i + Batoh + Myš (slevový kupón v hodnotě 2000 Kč) za cenu 16 499Kč.

4.      Pokud využijete svého práva naodstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu podle § 1829 zák. č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, pozbývá darovací smlouva, jejímž předmětem daru jsou daryuvedené v těchto podmínkách, platnosti, a to dnem odstoupení od kupní smlouvy avzniká Vám povinnost dar vrátit.

5.      K dispozici je limitovanýpočet produktů.

6.      Akce nelze vzájemně kombinovat sdalšími speciálními slevami či slevovými poukazy, pokud není uvedeno jinak.

7.      Pro úplné obchodnípodmínky se prosím podívejte na naše webové stránky.

Pravidla a podmínky Subscribesoutěž o mobilní telefon P40

1       Rozsah působnosti

1.1   Účastív soutěži účastník souhlasí se všemi Pravidly a podmínkami akce.

2       Pořadatel

2.1  Pořadatelem akce je společnost HuaweiTechnologies (Czech) s.r.o. se sídlem: Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4, IČO:27367061, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudemv Praze, oddíl: C, vložka 108769 (dále jen „Pořadatel“).

3       Způsobilostk účasti

3.1  Akce je otevřena všem osobám, které ke dnivstupu do soutěže dosáhly věku 18 let a mají trvalý pobyt na území Českérepubliky.

3.2  Zaměstnanci a další pracovníci Pořadatele ajejich nejbližší rodinní příslušníci jsou z účasti na akci vyloučeni.Zaměstnanci partnerů, kteří spolupracují, nebo spolupracovali na realizaci akce,jsou z účasti vyloučeni.

3.3   Účastje možná pouze na vlastní účet, společná účast není možná. Jedna osoba může do akcevstoupit pouze jednou.

4        Účast

4.1   Účastna akci je zdarma a není podmíněna nákupem zboží, nebo služeb.

4.2   Akcetrvá v době od 1.7.2020 10:00 hodinstředoevropského času do 31.7.2020 23:59 středoevropského času.

4.3   Proúčast  na akci je vyžadováno přihlášení se k odběru newsletteru naadrese: https://shop.huawei.com/cz/15-dni-slev.html.

4.4  Pořadatel nepřijímá žádnou zodpovědnost zaneúplné, nesprávně vyplněné, nebo opožděné došlé přihlášky účastníkůk odběru newsletteru, ani za případné poruchy, nebo chyby v softwaru,který je navržen tak, aby spravoval profil účastníka.

4.5  Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučitúčastníka, který porušil tyto Pravidla a podmínky účasti, narušuje akci, nebočiní nepravdivá prohlášení, nebo prohlášení, která porušují platné právnípředpisy, nebo porušují práva třetích osob.

5        Výhry,výběr a vyhlášení vítěze akce Subscribe soutěž o mobilnítelefon P40

5.1   Každý nový odběratel newsletteru získá slevový kupón na 150 Kč. Kupón ainformace o jeho použití a platnosti bude odeslán na e-mail účastníka.

5.2   Jedenvýherce získá jeden smartphone HUAWEI P40.

5.3   Kritéria výběru výherce: jeden výherce smartphonu P40 budou vybránnáhodně. Každému z účastníků bude přiřazeno číslo podle pořadí, v jakémse do akce zapojí. Výherce bude vybrán pomocí generátoru náhodných čísel.Náhodné číslo bude generováno pomocí internetové stránky Random.org na adrese: https://www.random.org/.

5.4   Výhercebude kontaktován pomocí e-mailu. Výherce musí odpovědět na e-mail a odeslat svékontaktní informace podle potřeby do 4 dnů po obdržení e-mailu.

5.5  Pokud výherce neoznámí své kontaktní informaceve shora určené lhůtě nebo jinak neposkytne součinnost nebo nepřevezme výhru,nárok na výhru zaniká a bude vybrán náhradní výherce.

5.6   Výhercibude přidělen poukaz na smarthone, který poté výherce uplatní na e-shopu Huaweina adrese: https://shop.huawei.com/cz/.

5.7   Dopravaje zdarma u všech objednávek nad 999,- Kč po celé České republice.

5.8   Dopravaza objednávky pod 999,- Kč je zpoplatněna. Tato cena je 100,- Kč. Přepravnínáklady se zobrazí také při platbě a jsou uvedeny v potvrzovacím e-mailuobjednávky.

5.9   Výhercebere na vědomí, že má povinnost uhradit náklady za dopravu zboží ve výši 100,-Kč.

5.10Objednávkabude doručena společností DHL. Zásilky jsou obvykle doručovány následujícípracovní den po odeslání, pokud nenastane neočekávaná skutečnost. Objednávkamusí být dokončena do 15:00 hodin během pracovního dne, aby byla zaručenadodávka, jak je popsáno výše. Objednávka, která bude doručena po 15:00 hodiněběhem pracovního dne, bude sjednána následující pracovní den.

5.11Výhercepřijímá zodpovědnost za úhradu veškerých daní a poplatků souvisících s nabytím předmětuvýhry.

5.12Výhryjsou podmíněny dostupností a Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit jealternativními výhrami stejné, nebo vyšší hodnoty, zejména v případě že sevyskytnou okolnosti, které jsou mimo kontrolu Pořadatele a které Pořadatelnemůže ovlivnit.

5.13Náhradavýher v hotovosti, jejich výměna, nebo převod na jiné osoby je vyloučena.

5.14Pořadatelnepřebírá odpovědnost za skutečnost, že výherce není schopen převzít výhru.

6        Ochranaosobních údajů

Vstupemdo soutěže účastníci udělují svůj souhlas s poskytnutím svých osobníchúdajů v rozsahu e-mailová adresa a adresa Pořadateli, který je využije proúčely administrace akce a plnění výher.

7        Ostatní

7.1  V případě nepředvídatelných okolností,které jsou mimo kontrolu Pořadatele, nebo v případě zneužití, či chyb(lidských, nebo technických), které by mohly ovlivnit řádné fungování tétosoutěže, si Pořadatel vyhrazuje právo akci zrušit, nebo změnit podmínky v jakékolivfázi soutěže, přičemž se bude snažit minimalizovat dopad na účastníky.

7.2  Je-li jakékoliv ustanovení těchto Podmínekúčasti neplatné podle jakéhokoliv zákona, pravidla, nařízení, nařízení vlády,nebo konečným rozhodnutím jakéhokoliv soudu příslušné jurisdikce, nemá tatoneplatnost vliv na vykonatelnost jiných ustanovení, která platná jsou.

7.3  Veškeré právní vztahy vzniklév souvislosti s těmito pravidly a podmínkami soutěže se řídí právem Českérepubliky.


Back to top