Hodnocení

Otázky a odpovědi

Doprava zdarma při objednávce nad 999 Kč. Objednávky zadané do 15. hodiny budou doručeny následující pracovní den po odeslání, pokud nenastane neočekávaná skutečnost.

Recyklační příspěvek je obsažen v ceně zboží.

Přidat kupóny
PoznámkaPro uplatnění kupónů se musíte nejprve přihlásit.


Úspěšně přidáno do košíku
Nákupní košík
Celková částka
Moje kupóny

Nabídka kombinací
Zákazníci často kupují společně s
Vaše otázka byla přijata k úpravě.
Hodnocení zákazníků
Hodnocení médií a odborníků
Moje hodnocení

Rádi bychom znali váš názor.

Napsat hodnocení

Pokud chcete napsat recenzi, přihlaste se

Kupte si tento skvělý produkt a podělte se s námi o svou zkušenost.

Přejít na nákup

Hodnocení mohou napsat pouze ověření kupující.

Rádi bychom znali váš názor.

Přejděte na kartu Moje hodnocení

Rádi bychom znali váš názor.

Napsat hodnocení
Průměrné hodnocení na základěhodnocení

 • Řadit podle: Nejnovější

zatím žádná hodnocení

K dispozici nejsou zatím žádná hodnocení médií nebo odborníků

Rádi bychom znali váš názor.

Napsat hodnocení

Pokud chcete napsat recenzi, přihlaste se

Kupte si tento skvělý produkt a podělte se s námi o svou zkušenost.

Přejít na nákup

Hodnocení mohou napsat pouze ověření kupující.

Rádi bychom znali váš názor.

Přejděte na kartu Moje hodnocení

Rádi bychom znali váš názor.

Napsat hodnocení
Celkem Hodnocení
Průměrné hodnocení na základě hodnocení
Otázky a odpovědi
Zobrazuji položek - z  Otázky

Zatím nejsou žádné otázky. Neváhejte se zeptat.

Nemůžete zde najít odpověď?
Položte dotaz
Nedávno zobrazené

Důležité informace před nákupem

Odkaz: (lze nalézt na produktové stránce jakéhokoli výrobku, klikněte na „Prodává IRD distribuce,s.r.o.")

1. Obchodní podmínky

 • 1.1. Tyto Obchodní podmínky se vztahují na váš nákup a smlouvu uzavřenou s Prodávajícím. Pečlivě si je přečtěte, abyste znali svá práva a povinnosti. Tyto Obchodní podmínky si můžete uložit nebo vytisknout, takže do nich můžete kdykoli znova nahlédnout.
 • 1.2. Výrobky nabízené na internetových stránkách shop.huawei.com/cz (dále jen „Internetové stránky“) prodává IRD distribuce, s.r.o.
 • 1.3. Tyto Obchodní podmínky se vztahují pouze na prodej Výrobků uskutečněný prostřednictvím Internetových stránek. Tyto Obchodní podmínky se nevztahují na podmínky použití Internetových stránek jako takových či na podmínky poskytování jiných služeb Zákazníkovi, a to ať již na Internetových stránkách, či jejich prostřednictvím.
 • 1.4. Tyto Obchodní podmínky platí od [18/03/2019].

2. Vymezení pojmů

 • 2.1."Smlouva" znamená smlouvu, která se řídí těmito Obchodními podmínkami, vzniklá na základě objednávky Zákazníka, která je přijata Prodávajícím. Smlouva se považuje za uzavřenou a závaznou pouze tehdy, pokud Zákazník zadá objednávku v souladu s Obchodními podmínkami. Smlouva bude uzavřena v českém jazyce.
 • 2.2. "Zákazník" znamená osobu, která zakoupí Výrobky od Prodávajícího v souladu s Obchodními podmínkami.
 • 2.3. "Výrobek (Výrobky)" znamená hardwarové produkty nabízené k prodeji na Internetových stránkách, které vyžadují přepravu a fyzické dodání Zákazníkovi.
 • 2.4. "Prodávající" znamená IRD distribuce, s.r.o., Nám. Jiřího z Poděbrad 1658/11, Praha 3, 130 00, Ičo: 28886917, Dič: CZ28886917.
 • 2.5. "Obchodní podmínky" znamenají aktuální obchodní podmínky Prodávajícího.

3. Oblast působnosti

 • 3.1. Není-li dohodnuto jinak, vztahují se tyto Obchodní podmínky na veškeré nabídky, objednávky, smlouvy a dodávky provedené Prodávajícím vsouvislosti s Internetovými stránkami.

4. Ceny

 • 4.1. Prodejní ceny Prodávajícího jsou uvedeny na Internetových stránkách a zahrnují veškeré daně, srážky a jiné poplatky účtované Prodávajícím při prodeji, včetně případné DPH.
 • 4.2. Veškeré ceny a informace jsou uváděny na Internetových stránkách tak, aby byly správné a úplné. Za určitých okolností však může dojít k uvedení nesprávné ceny a jiným chybám. Prodávající si vyhrazuje právo v případě, že je cena Výrobku zveřejněná Prodávajícím kvůli omylu Prodávajícího při stanovení cen zjevně či podstatně nižší než převažující či obvyklá maloobchodní cena Výrobků stejného druhu, Smlouvu před odesláním a dodáním takového Výrobku zrušit a Výrobek za chybně uvedenou cenu neprodat. Obdobně platí, že pokud Prodávající nabídl Výrobek za cenu, která je z důvodu omylu Prodávajícího při stanovení cen zjevně či podstatně vyšší než převažující maloobchodní cena daného Výrobku, a přijal-li objednávku Zákazníka za danou cenu, umožní Prodávající Zákazníkovi Smlouvu zrušit nebo Zákazníkovi vrátí rozdíl mezi vyšší a skutečnou cenou.
 • 4.3. Není-li na Internetových stránkách a během zadávání objednávky uvedeno jinak, jsou v konečné ceně splatné za Výrobky zahrnuty poplatky za dodání a administrativní poplatky Prodávajícího. Zákazník bude během procesu zadávání objednávky a před konečným zadáním objednávky informován a všech srážkách nebo poplatcích, které budou přičteny k ceně Výrobku.
 • 4.4. Náklady na přepravu Výrobků jsou uvedeny na Internetových stránkách na stránce o ceně přepravy ajsou uvedeny během vyřizování objednávky.
 • 4.5. Platba bude provedena debetní nebo kreditní kartou, případně jiným způsobem platby nabízeným na Internetových stránkách. Jakékoli vrácení peněžních prostředků Odběrateli proběhne prostřednictvím stejné platební karty nebo stejným způsobem, kterým byla provedena platba.
 • 4.6. Jakékoli poplatky účtované za veškeré služby přístupu k internetu a telekomunikační služby nezbytné pro používání Internetových stránek nese Zákazník.

5. Smlouva

 • 5.1. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se uvádí, že veškerý obsah a informace zveřejněné na Internetových stránkách, zejména obsah a informace týkající se Výrobků, cen, způsobů dodání apod. se považují pouze za propagaci zboží. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že teprve objednávka provedená Zákazníkem na Internetových stránkách se považuje za výzvu k uzavření Smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
 • 5.2.Smlouvy lze uzavírat pouze prostřednictvím Internetových stránek. Pro zadání objednávky není nutné, aby měl Odběratel svůj účet; zadání objednávky je však vkaždém případě (bez ohledu na to, zda má Odběratel založený účet, či nikoli) podmíněno přijetím těchto Obchodních podmínek.
 • 5.3.Pokud Odběratel zadá na Internetových stránkách objednávku, bude mu obdržení a následné přijetí objednávky potvrzeno elektronickou poštou. Smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení přijetí objednávky Odběrateli elektronickou poštou. Dokud Prodávající nepotvrdí Zákazníkovi přijetí Zákazníkovy objednávky, má Zákazník právo svoji objednávku zrušit nebo ji zkontrolovat a v případě potřeby změnit jakékoli údaje, které zadal.
 • 5.4.Každá Smlouva musí být před dodáním zboží uhrazena kreditní nebo debetní kartou, případně jiným způsobem nabízeným na Internetových stránkách. Výrobky budou odeslány až poté, co Prodávající ověří že Zákazníkova platba byla úspěšně provedena.
 • 5.5. Jakékoli poplatky účtované Zákazníkovi jeho bankou, poskytovatelem platebních karet či jiným poskytovatelem zvoleného způsobu platby nese výhradně Zákazník sám.
 • 5.6. K zadání objednávky Výrobků potřebuje Zákazník zařízení s připojením k internetu, internetový prohlížeč, aktivní e-mailový účet, povolené přijímání souborů cookies a nainstalovaný Flash Player.
 • 5.7. Podrobné technické specifikace Výrobků včetně požadavků na interoperabilitu a komunikaci, instalovaných operačních systémů a jejich verzí a dalších technických požadavků jsou zahrnuty v technické specifikaci Výrobků dostupné na Internetových stránkách.
 • 5.8. Výrobky mohou obsahovat software nebo jiný nainstalovaný obsah, který může být předmětem vlastnických práv třetích osob. Použití takového software nebo jiného obsahu může podléhat samostatným obchodním podmínkám, zejména licencím pro koncové uživatele uděleným výrobci či dodavateli takového softwaru nebo jiného obsahu, nezávislým na těchto Obchodních podmínkách.

6. Plnění Smlouvy

 • 6.1. Objednávka Zákazníka bude zpracována a Smlouva plněna, jakmile Prodávající obdrží od Zákazníka platbu. Prodávající není povinen expedovat Výrobky dříve, než obdrží úhradu plné ceny za příslušný Výrobek.
 • 6.2. Pokud Zákazník objedná více Výrobků s různými dodacími lhůtami, bude dodací lhůtou pro všechny Výrobky nejdelší z těchto lhůt. Prodávající je oprávněn odmítnout samostatné objednávky více Výrobků s různými dodacími lhůtami či různými doručovacími adresami.
 • 6.3. Prodávající vynaloží veškeré úsilí k dokončení objednávek, jak bylo sjednáno ve Smlouvě. Vmimořádných situacích, zejména v důsledku mimořádného zvýšení počtu objednávek v daném období nebo jiných nepředvídaných okolností, však Prodávající nemusí být schopen splnit některé objednávky v plném rozsahu v souladu sObchodními podmínkami a/nebo Smlouvou. Prodávající bude informovat Odběratele o riziku prodlení či o riziku, že objednávku nebude možné částečně či v plném rozsahu splnit z důvodu takových mimořádných situací, před tím, než Zákazník svou objednávku odešle. Pokud Prodávající nebude moci dodat Výrobky během dodací lhůty uvedené na Internetových stránkách nebo v potvrzení objednávky, informuje o této skutečnosti Zákazníka a umožní mu vypovědět Smlouvu s tím, že v takovém případě bude Odběrateli navrácena jakákoli provedená platba. Ostatní práva a právní prostředky Zákazníka zůstávají nedotčeny.
 • 6.4. Prodávající nese nebezpečí ztráty a poškození Výrobků až do okamžiku doručení na doručovací adresu uvedenou Zákazníkem, kdy nebezpečí ztráty a poškození Výrobků přechází na Odběratele.
 • 6.5. S výhradou předchozích ustanovení bude objednávka zpracována v souladu se Smlouvou a v souladu se zvolenými možnostmi, včetně způsobu dodání a dalších podmínek, které Odběratel zvolí při zadávání objednávky a které budou uvedeny ve shrnutí objednávky poskytnutém Zákazníkovi.
 • 6.6. Prodávající je oprávněn stanovit omezení pro přepravu Výrobků včetně určitých omezení ohledně Území, na která nebude Výrobky doručovat. Odběratel bude o jakémkoli takovém omezení informován před zadáním objednávky.

7. Právo na odstoupení

 • 7.1. Zákazník, který je spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku, má právo odstoupit od Smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.
 • 7.2. Lhůta pro odstoupení vyprší po uplynutí 14 dní ode dne, kdy Zákazník nebo jiná jím určená osoba (kromě společnosti poskytující přepravní služby) Výrobek fyzicky převezme. V případě, že bude objednávka plněna po částech či várkách, začne lhůta pro odstoupení běžet v den doručení poslední části takové objednávky.
 • 7.3. Pro uplatnění práva na odstoupení je Zákazník povinen Prodávajícího informovat o odstoupení od Smlouvy jednoznačným prohlášením doručeným na některou zníže uvedených adres (např. dopisem zaslaným poštou či e-mailem).
 • 7.4. Odběratel může také použít vzorový formulář pro odstoupení, který je přílohou těchto Podmínek, to však není povinné. Pokud se Zákazník rozhodne tento formulář využít, může vzorový formulář pro odstoupení nebo jakékoli jiné jednoznačné prohlášení vyplnit elektronicky a odeslat prostřednictvím Internetových stránek. Pokud Zákazník tuto možnost využije, Prodávající mu neprodleně potvrdí přijetí takového odstoupení na trvalém nosiči (např. prostřednictvím e-mailu).
 • 7.5. Pro splnění lhůty pro odstoupení od Smlouvy stačí, když Zákazník odešle oznámení ouplatnění práva na odstoupení kdykoli před uplynutím této lhůty.

8. Povinnosti Odběratele během lhůty pro odstoupení

 • 8.1. Během lhůty pro odstoupení se Zákazník zavazuje nakládat sdodanými Výrobky a obaly sřádnou péčí. Zákazník je oprávněn Výrobek rozbalit nebo použít pouze v rozsahu nezbytném kurčení povahy, vlastností a funkčnosti Výrobku. To například znamená, že je Zákazník oprávněn Výrobek rozbalit, použít a zkontrolovat pouze v rozsahu, ve kterém by tak mohl učinit, kdyby Výrobek zakoupil ve fyzických prostorách, jako je prodejna či jiné prodejní místo.
 • 8.2. Zákazník je odpovědný za snížení hodnoty Výrobku, pokud jej použil, poškodil či sVýrobkem nakládal jiným způsobem, který není v souladu s tím, co je povoleno podle článku 8.1.
 • 8.3. Zákazník nenese odpovědnost za jakékoli snížení hodnoty Výrobku, pokud Prodávající neposkytl Odběrateli veškeré informace o právu na odstoupení, které je ze zákona povinen poskytnout před uzavřením Smlouvy.

9. Uplatnění a náklady na odstoupení

 • 9.1. Pokud Zákazník od Smlouvy odstoupí, vrátí mu Prodávající veškeré uhrazené platby včetně nákladů na doručení (kromě dodatečných nákladů vzniklých vdůsledku toho, že Zákazník zvolil jiný způsob doručení než nejlevnější standardní způsob doručení nabízený Prodávajícím), a to bez zbytečného odkladu a vkaždém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl Prodávající informován orozhodnutí Odběratele odstoupit od této Smlouvy.
 • 9.2. Vrácení částky provede Prodávající stejným způsobem, jakým byla provedena původní platba Zákazník, neodsouhlasí-li Zákazník výslovně jiný způsob. Zákazníkovi vdůsledku takového vrácení nevzniknou žádné náklady.
 • 9.3. Prodávající je oprávněn pozdržet vrácení peněz, dokud neobdrží Výrobky zpět nebo dokud Zákazník neprokáže, že Výrobky odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
 • 9.4. Zákazník je povinen zaslat Výrobky zpět Prodávajícímu bez zbytečného prodlení, v každém případě však nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Zákazník Prodávajícímu odstoupení od Smlouvy oznámil. Lhůta je dodržena, jestliže Zákazník zaslal Výrobky zpět před uplynutím lhůty 14 dnů jak je uvedena výše.
 • 9.5. Zákazník nese přímé náklady na vrácení Výrobků poštou.
 • 9.6. Zákazník nese odpovědnost pouze za takové snížení hodnoty Výrobků, které je způsobeno jinou manipulací s Výrobky, než která je nezbytná pro určení jejich povahy, vlastností a funkčnosti.

10. Výjimky z práva na odstoupení

 • 10.1. Prodávající není povinen přijmout odstoupení od Smlouvy a vrátit kupní cenu v následujících případech:
  • 10.1.1. výrobky podléhající rychlé zkáze nebo se jedná o Výrobky s omezenou dobou trvanlivosti,
  • 10.1.2. software, paměti (např. SD nebo USB paměti) a audio či video nahrávky v originálním balení, pokud byly po doručení Zákaznikovi rozbaleny,
  • 10.1.3. výrobek byl upraven Zákazníkovi na míru nebo byl vyroben na základě specifikací Zákaznika,

a to v rozsahu, v jakém Prodávající jasně uvedl na Internetových stránkách nebo potvrdil v potvrzení objednávky, že takové Výrobky jsou vyloučeny z práv na odstoupení a na vrácení.

11. Vyšší moc

 • 11.1. V případě zásahu vyšší moci (např. stávky či extrémních povětrnostních podmínek) se po dobu trvání takového zásahu vyšší moci pozastavuje plnění povinností Prodávajícího vyplývajících ze Smlouvy.

12. Záruka na Výrobky

 • 12.1.Záruky výrobce poskytované Zákazníkovi žádným způsobem neomezují nebo jinak nepříznivě neovlivňují práva, která vyplývají pro Zákazníka v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména právními předpisy o ochraně spotřebitele.
 • 12.2.Záruční podmínky Výrobků budou poskytnuty Zákazníkovi spolu s Produkty a jsou kdispozici na Internetových stránkách.

13. Vady a právní prostředky

 • 13.1Prodávající je povinen poskytnout Výrobky odpovídající Smlouvě, zejména Výrobky prosté vad. Výrobek je vadný nebo nevyhovující, pokud není v souladu s popisem výrobce nebo Prodávajícího, nebo pokud jej není možné použít pro obvyklé účely. Výrobek je také vadný, není-li obvyklé jakosti a nefunguje-li tak, jak lze rozumně očekávat.
 • 13.2 Zákazník je oprávněn vytknout Prodávajícímu vady Výrobků založené na rozporu mezi Výrobky a specifikacemi dohodnutými ve Smlouvě. Odběratel je oprávněn uplatnit svůj nárok:
  • v sídle Prodávajícího na adrese Nám. Jižího z Poděbrad 1658/11, Praha 3, PSČ 130 00, a to buď osobně v pracovní dny v době od 9:00 do 17:00 nebo poštou;
  • e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu Prodávajícího: mobile.cz@huawei.com;
  • telefonicky na telefonním čísle Prodávajícího: +420 239 018 465.
 • 13.3. Jakékoli vadné plnění musí být reklamováno bez zbytečného odkladu poté, co měl Zákazník příležitost jej zjistit, nejpozději však do 6 měsíců po poskytnutí Výrobku. Reklamace musí obsahovat i) buď označení vady, nebo popis poruchy způsobené vadou, a ii) požadovaný způsob nápravy.
 • 13.4 V případě vadného plnění poskytovaných Výrobků má Zákazník nárok na:
  • opravu Výrobku nebo výměnu Výrobku, nebo
  • odstoupení od smlouvy či přiměřenou slevu, pokud vadu odstranit nelze.
 • 13.5 Pokud se Zákazník rozhodne využít reklamační řízení a zašle Výrobek zpět Prodávajícímu kopravě nebo výměně, nebo pokud Zákazník bude vracet Výrobek po odstoupení od Smlouvy, zašle Výrobek na adresu, která byla pro tyto účely uvedena při doručení Výrobku. Prodávající může nabídnout Zákazníkovi i jiný způsob doručení, který se uplatní pouze v případě, že stakovým způsobem doručení bude Zákazník souhlasit.

14. Stížnosti a řešení sporů

 • 14.1 Pokud chce Zákazník podat stížnost ve vztahu k plnění Smlouvy nebo poskytování služeb Prodávajícího ve vztahu ke koupi Výrobků, je oprávněn kontaktovat Prodávajícího prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v čl. 17 níže nebo jakýchkoli jiných telefonních čísel, e-mailových adres, webových odkazů nebo poštovních adres uvedených na Internetových stránkách. Za účelem vyřízení stížnosti prostřednictvím telefonu nebo e-mailu prosím uveďte:
  • 14.1.1. číslo objednávky,
  • 14.1.2.jméno/název a adresu Zákazníka,
  • 14.1.3. e-mailovou adresu,
  • 14.1.4. odůvodnění stížnosti, a
  • 14.1.5. jaké právní prostředky a úkony jsou od Prodávajícího vyžadovány.
 • 14.2.Prodávající nebude vyřizovat ani reagovat na žádné stížnosti vznesené prostřednictvím sociálních médií (např. Facebook, Twitter), ledaže je to tato možnost nabízena na Internetových stránkách.
 • 14.3.Odpověď na stížnost obdrží Zákazník do 14 dnů.
 • 14.4.Vzhledem k tomu, že je Zákazník spotřebitelem, je rovněž oprávněn předat stížnost místním subjektům pro řešení sporů online uvedeným na platformě Evropské komise pro řešení sporů online na adrese http://ec.europa.eu/odr.
 • 14.5 K Prodávajícímu je příslušný níže uvedený subjekt pro řešení sporů online:

Česká obchodní inspekce

Adresa: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Česká republika
Telefon: +420 296 366 360
Internetové stránky: http://www.coi.cz

Datová schránka: x7cab34

15. Vývoz

 • 15.1.Výrobky jsou určeny pro použití ve státech Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska (EHP) a vyráběny podle příslušných specifikací. Záruky a právní prostředky poskytované Zákazníkům, kteří se nacházejí v tomto regionu, se nemusejí vztahovat na Zákazníky kupující Výrobky z oblastí mimo tento region.
 • 15.2.Smlouva a všechny Výrobky podléhají příslušným právním předpisům o kontrole vývozu, včetně právních předpisů upravujících kontrolu vývozu Spojených států amerických.

16. Obecná ustanovení

 • 16.1. Pokud Zákazník není spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, řídí se tyto Obchodní podmínky a jakákoli Smlouva či spor mezi Prodávajícím a Odběratelem českým právem a jakýkoli spor mezi smluvními stranami náleží do výlučné příslušnosti Městského soudu v Praze.
 • 16.2. Pokud je Odběratel spotřebitelem, jsou rozhodným právem pro jakýkoli spor, nárok či střet zájmů právní předpisy státu EHP, kde se nachází Zákazník, nebo státu EHP, v němž je koupě uskutečňována, a příslušnými soudy jsou soudy státu EHP, kde se nachází Zákazník, nebo státu EHP, v němž je koupě uskutečňována, nehledě na použití řešení sporů online podle článku 14.
 • 16.3. Bude-li jakékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek shledáno neplatným nebo nevykonatelným, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení těchto Podmínek.
 • 16.4. Prodávající si vyhrazuje právo Obchodní podmínky změnit. Nové znění Obchodních podmínek vstupuje vplatnost dnem jejich zveřejnění na Internetových stránkách. Žádnou změnou Obchodních podmínek však nebudou dotčena práva a povinnosti Zákazníka a Prodávajícího týkající se objednávek zadaných podle Obchodních podmínek platných ke dni zadání objednávky.

17. Kontaktní údaje

Pokud budete mít jako Zákazník po přečtení těchto Obchodních podmínek jakékoli dotazy, stížnosti nebo připomínky, obraťte se na Prodávajícího prostřednictvím Internetových stránek, e-mailu nebo na adrese Prodávajícího:

 • IRD distribuce, s.r.o., Nám. Jiřího z Poděbrad 1658/11, Praha 3, 130 00, Ičo: 28886917, Dič: CZ28886917, Tel: +420 239 018 465, Email: mobile.cz@huawei.com

  Prodávající bude se Zákazníkem komunikovat zejména prostřednictvím e-mailu.


  • Cena výrobku
  • Měsíční platba
  • Splátky
  • Sazba servisního poplatku**
  • Měsíční servisní poplatek
  • Odhadovaný součet

  Representative example:Representative 18% ARP(variable)with an assumed credit limit of £1,200 and a purchase rate of 18.9% p.a.

  [Merchant’s legal entity name (as it appears on the FCA Register)] acts as a credit intermediary and not a lender and offers credit products provided by a limited number of finance providers. Klarna Bank AB (publ) is authorised by the Swedish Financial Supervisory Authority(Finansinspektionen) and subject to limited regulation by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. Details about the extent of this regulation by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority are available from Klarna Bank AB (publ) on request. Finance is only available to permanent UK residents aged 18+, subject to status, terms and conditions apply. Klarna Bank AB (publ) registered office: Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden. Corporation ID number: 556737-0431

  * The period varies (3/6/12 months) in different financing plans.

  ** If you miss two consecutive payments or do not make a full monthly payment, the interest free arrangement will cease and youll be required to pay interest on all future payments at 18.9% APR representative (variable) .

  Back to top