Pravidla a podmínky akce Staň se odběratelem newsletteru a získej voucher na 199 Kč

 1. 1.
  1. Účastí v soutěži účastník souhlasí se všemi Pravidly a podmínkami akce.

 2. 2.
  1. Pořadatelem akce je společnost Huawei Technologies (Czech) s.r.o. se sídlem: Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4, IČO: 27367061, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl: C, vložka 108769 (dále jen „Pořadatel“).

 3. 3
  1. Účast na akci je zdarma a není podmíněna nákupem zboží, nebo služeb.

 4. 4.
  1. Akce trvá v době od 06.01.20209 00:00 hodin středoevropského času do 31.03.2020 23:59 středoevropského času.

 5. 5.
  1. Pro účast na akci je vyžadováno přihlášení se k odběru newsletteru na adrese: https://shop.huawei.com/cz/event_register.html

 6. 6.
  1. Pořadatel nepřijímá žádnou zodpovědnost za neúplné, nesprávně vyplněné, nebo opožděné došlé přihlášky účastníků k odběru newsletteru, ani za případné poruchy, nebo chyby v softwaru, který je navržen tak, aby spravoval profil účastníka.

 7. 7.
  1. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka, který porušil tyto Pravidla a podmínky účasti, narušuje akci, nebo činí nepravdivá prohlášení, nebo prohlášení, která porušují platné právní předpisy, nebo porušují práva třetích osob.

 8. 8.
  1. Každý nový odběratel newsletteru získá voucher na 199 Kč. Voucher a informace o jeho použití a platnosti bude odeslán na e-mail účastníka.

 9. 9.
  1. Náhrada voucheru v hotovosti, jeho výměna, nebo převod na jiné osoby je vyloučena.

 10. 10.
  1. Vstupem do soutěže účastníci udělují svůj souhlas s poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu e-mailová adresa a adresa Pořadateli, který je využije pro účely administrace akce a plnění výher.

 11. 11.
  1. V případě nepředvídatelných okolností, které jsou mimo kontrolu Pořadatele, nebo v případě zneužití, či chyb (lidských, nebo technických), které by mohly ovlivnit řádné fungování této soutěže, si Pořadatel vyhrazuje právo akci zrušit, nebo změnit podmínky v jakékoliv fázi soutěže, přičemž se bude snažit minimalizovat dopad na účastníky.

 12. 12.
  1. Je-li jakékoliv ustanovení těchto Podmínek účasti neplatné podle jakéhokoliv zákona, pravidla, nařízení, nařízení vlády, nebo konečným rozhodnutím jakéhokoliv soudu příslušné jurisdikce, nemá tato neplatnost vliv na vykonatelnost jiných ustanovení, která platná jsou.

 13. 13.
  1. Veškeré právní vztahy vzniklé v souvislosti s těmito pravidly a podmínkami soutěže se řídí právem České republiky.