Privacy Policy

Dasar Privasi

Language: English Melayu

Laman web Huawei ini ialah platform perkhidmatan yang dikendalikan oleh Huawei Technologies (Malaysia) Sdn Bhd (selepas ini dirujuk sebagai "kami" atau "Huawei") yang menyediakan log masuk pengguna, pelayaran produk, penempahan dalam talian, pembelian dalam talian, pertanyaan perkhidmatan, iklan, tukar beli, ulasan pengguna, pertanyaan pengguna, logistik dan perkhidmatan pengagihan untuk anda, serta maklumat produk, petua penggunaan dan sumber EMUI untuk Huawei dan lain-lain produk pihak ketiga. Huawei Technologies (Malaysia) Sdn Bhd ialah syarikat yang diperbadankan dan diwujudkan di bawah undang-undang Malaysia, dengan tempat urusan perniagaan terletak di Suite 34-01, Tingkat 34, Integra Tower, the Intermark, 348, Jalan Tun Razak, 55000 Kuala Lumpur, Malaysia.

Kami memahami kepentingan maklumat peribadi kepada anda dan akan melakukan yang terbaik untuk melindungi maklumat peribadi anda. Kami berjanji bahawa kami akan mengambil langkah yang sewajarnya untuk melindungi maklumat peribadi anda mengikut standard keselamatan industri yang telah ditetapkan.

Tapak web Huawei ini tidak sesuai digunakan oleh kanak-kanak di bawah umur 18 tahun. Jika anda di bawah umur 18 tahun, ibu bapa dan penjaga perlu memberi kebenaran untuk anda menggunakan tapak web Huawei dan bersetuju dengan terma dan sebahagian daripadanya.

Apakah Data yang Kami Kumpulkan Mengenai Anda

Kami hanya akan mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi anda bagi tujuan yang dinyatakan dalam Pernyataan ini. Data peribadi merujuk kepada apa-apa maklumat yang membolehkan Huawei mengenal pasti anda sebagai pengguna.

Kami akan mengumpul dan memproses data berikut:

 1. Maklumat peranti, termasuk pengecam unik (seperti IMEI), jenis dan model peranti.
 2. Maklumat rangkaian, termasuk alamat IP.
 3. Maklumat akaun, termasuk alamat e-mel, nombor telefon, nama pengguna, gambar profil dan ID HUAWEI anda.
 4. Maklumat pesanan, termasuk e-mel, poskod, nombor telefon, alamat penghantaran, alamat pengebilan, nama pengguna dan nombor penjejakan penghantaran anda.
 5. Maklumat penggunaan perkhidmatan: Cara anda berinteraksi dengan laman web kami termasuk laman-laman yang anda lawati.Berdasarkan maklumat penggunaan perkhidmatan anda, kami akan memperolehi maklumat-maklumat anda seperti produk terakhir yang anda lawati di laman web kami, jumlah produk yang terakhir anda beli di laman web kami dan maklumat-maklumat lain yang serupa.
 6. Maklumat berkaitan lain yang anda hantar kepada kami termasuk ulasan, pertanyaan, maklum balas, siaran forum, kesukaan, perkongsian dan undian anda.

Bagaimana Kami Menggunakan Data Anda

Kami akan menggunakan dan memproses data peribadi anda untuk menyediakan perkhidmatan yang anda telah langgan dan untuk memenuhi kewajipan berkontrak. Data peribadi anda akan diproses untuk melaksanakan fungsi perkhidmatan teras, termasuk log masuk pengguna, pelayaran produk, penempahan dalam talian, pembelian dalam talian, pertanyaan perkhidmatan, iklan, tukar beli, ulasan pengguna, pertanyaan pengguna, logistik, dan pengagihan, serta menyediakan maklumat produk, petua penggunaan, dan sumber EMUI untuk Huawei dan lain-lain produk pihak ketiga untuk anda.

Kami akan menggunakan dan memproses data peribadi anda, termasuk maklumat akaun dan maklumat pesanan anda untuk menjalankan audit dalaman, analisis data dan penyelidikan, untuk menganalisis kecekapan operasi perniagaan dan mengukur saham pasaran dan untuk meningkatkan produk dan perkhidmatan Huawei.

Jika anda memberikan persetujuan anda, kami akan menggunakan data peribadi anda untuk tujuan pemasaran, termasuk untuk pengiklanan langsung barangan atau perkhidmatan kami. Kami juga mungkin menggunakan alat-alat pihak ketiga untuk mengirimkan tawaran komersial dan promosi yang anda mungkin berminat, untuk menjemput anda ke aktiviti promosi, tinjauan pemasaran dan sebagainya berdasarkan maklumat peranti dan maklumat penggunaan perkhidmatan anda, termasuk melalui e-mel dan Push Notification.
Untuk maklumat lebih lanjut mengenai Dasar Push Notification kami, sila lihat: webpush-notification-policy.

Bagaimanapun, dengan menyahlanggan iklan melalui pautan nyahlanggan yang disediakan dalam e-mel yang kami hantar kepada anda, atau dengan merujuk kepada Garis panduan untuk Nyahlanggan dalam Bahagian 5 "Apakah Hak dan Pilihan Anda", anda berhak untuk menarik balik persetujuan pemprosesan yang dinyatakan terdahulu.

Huawei akan memproses maklumat pesanan anda untuk tujuan lepas jualan, cukai, dan lain-lain perkhidmatan yang berkaitan dengan kewangan menurut undang-undang dan peraturan yang terpakai.

Sebagai sebahagian daripada perkhidmatan pencapaian pesanan kami, kami akan memperoleh nombor penjejakan penghantaran anda daripada pembekal perkhidmatan pihak ketiga, City-Link Express (M) Sdn Bhd (selepas ini dirujuk sebagai "Citylink"), supaya kami boleh menjejaki status penghantaran pembelian anda.

Kami akan juga menggunakan alat pihak ketiga untuk menghantar tawaran komersial dan promosi yang anda mungkin berminat melalui e-mel kepada anda.

Anda boleh menyahlanggan iklan melalui pautan nyahlanggan yang disediakan dalam e-mel yang kami hantar kepada anda, atau dengan merujuk kepada Garis panduan untuk Nyahlanggan dalam Bahagian 5 "Apakah Hak dan Pilihan Anda".

Berapa Lamakah Kami Menyimpan Data Anda

Kami akan mengekalkan maklumat peribadi anda hanya untuk masa yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang dinyatakan dalam Pernyataan ini, dan akan memadam atau menyahnamakan maklumat peribadi anda apabila tamat tempoh pengekalan, kecuali jika diperlukan oleh undang-undang dan peraturan yang berkaitan.

Sebagai sebahagian daripada perkhidmatan tapak web Huawei, tempoh pengekalan data peribadi anda ialah seperti berikut:

 1. Jika anda menyahaktifkan akaun anda, kami akan memadam data peribadi berkenaan serta-merta termasuk maklumat peranti, maklumat rangkaian, maklumat akaun dan rekod pengendalian anda. Maklumat pesanan anda akan digunakan untuk tujuan lepas jualan, cukai dan lain-lain perkhidmatan berkaitan kewangan, dan akan dikekalkan selama 7 tahun. Jika anda menyahaktifkan akaun anda atau membatalkan secara sukarela pesanan semasa tempoh pengekalan data, Huawei mempunyai hak untuk mengekalkan rekod urus niaga di latar belakang sehingga tamat tempoh pengekalan.
 2. Jika kami menghentikan produk atau perkhidmatan kami, kami akan memberitahu anda dalam bentuk pemberitahuan tolak, pengumuman, dsb. dan memadam maklumat peribadi anda atau menyahnamakan maklumat tersebut dalam jangka waktu yang tepat.

Bagaimanakah Kami Berkongsi Data Anda

Pendedahan kepada Pihak Ketiga

 1. 1) Rundingan dalam talian: Apabila anda menggunakan perisian rundingan dalam talian Livechat pada tapak web Huawei, pembekal pihak ketiga, Livechat, perlu mengumpul maklumat tersebut anda: nama pengguna, alamat e-mel, dan sejarah sembang anda.
  Jika anda tidak menyediakan maklumat tersebut, kakitangan perkhidmatan pelanggan tidak dapat menerima pertanyaan dalam talian anda, atau tidak dapat menyediakan perkhidmatan rundingan dalam talian:untuk anda.

 2. 2) Perkhidmatan komersial yang dilanggan: Untuk mengirimkan iklan komersial yang telah anda langgani, penyedia perkhidmatan e-mel kami akan memproses alamat e-mel anda bagi pihak kami mengikuti perjanjian.

 3. 3) Pembayaran dalam talian: Apabila anda membayar pembelian di laman web Huawei (termasuk bayaran secara ansuran), alamat pengebilan, ID pengguna, dan nombor pesanan anda akan disalurkan kepada pembekal perkhidmatan pembayaran kami dan bank berkenaan untuk tujuan pemprosesan pembayaran dan kawalan risiko untuk memastikan keselamatan pembayaran anda dan untuk mencegah kecurian, penipuan dan risiko pembayaran lain.

 4. 4) Penghantaran logistik:Setelah pembelian anda lengkap, alamat penghantaran, alamat pengebilan, nombor telefon, alamat e-mel, poskod, nama pengguna anda akan disalurkan kepada Citylink bagi tujuan menyediakan penghantaran pos dan bungkusan.
  Jika anda tidak memberikan maklumat tersebut, anda tidak akan dapat menyelesaikan pesanan pembelian anda.

 5. 5) Google Analytics: Tapak web Huawei menggunakan Google Analytics, perkhidmatan analitis web yang disediakan oleh Google Inc., beribu pejabat di 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, AS untuk menjalankan analisis data pengguna dengan lebih baik.
  Daripada pemprosesan data lawatan anda (kuki), yang dijanakan daripada Huawei, Google Analytics boleh menentukan sama ada, anda pengguna baharu atau pengguna balik dan menyimpan maklumat tersebut di pelayan Google dalam AS.
  Untuk mengetahui lebih lanjut cara Google Analytics memproses data peribadi anda, sila rujuk kepada Dasar Privasi Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
  Anda juga boleh mencegah Google Analytics daripada mengakses data lawatan anda dengan mengubah suai tetapan dalam pelayar web anda. Namun ini mungkin akan menyahdayakan ciri tertentu pada tapak web. Untuk mencegah Google Analytics daripada mengakses data lawatan anda, gunakan pautan berikut untuk memuat turun dan memasang pasang masuk untuk pelayar web anda: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
  Jika anda mengaktifkan ketanpanamaan IP pada tapak web, Google akan memotong alamat IP anda dalam ahli negara Kesatuan Eropah atau pihak dalam Perjanjian dalam Kawasan Ekonomi Eropah. Hanya pada kes yang terkecuali, alamat IP anda akan dihantar dan dipotong oleh pelayan Google dalam AS. Google akan menggunakan maklumat ini bagi pihak Huawei untuk tujuan penilaian penggunaan tapak web oleh anda, mengumpul laporan mengenai aktiviti tapak web dan menyediakan perkhidmatan lain berkaitan dengan aktiviti tapak web dan penggunaan Internet kepada pembekal tapak web. Google tidak akan mengaitkan alamat IP anda yang dihantar oleh pelayar anda dalam Google Analytics dengan data lain yang ditahan oleh Google.

 6. 6) Pembelian di halaman "Shop Online, Pick Up in Store": Apabila anda menggunakan halaman "Shop Online, Pick Up in Store" [https://shop.huawei.com/my/o2o-sale.html] untuk menempah atau membeli Produk daripada Stor (yang dikendalikan oleh pihak ketiga), pihak kami akan memproses, mendedahkan dan memindah maklumat peribadi anda kepada Stor yang anda pilih, termasuk nombor pesanan, nama anda, nombor telefon anda dan butiran pembelian/tempahan anda bagi melengkapi pembelian atau transaksi anda dengan Stor yang dipilih. Kami akan memproses maklumat peribadi anda mengikut Dasar Privasi ini. Untuk maklumat lanjut mengenai bagaimana Stor yang dipilih akan memproses dan menyimpan data peribadi anda, sila hubungi Stor berkenaan melalui butiran Partner yang disediakan di halaman  "Shop Online, Pick Up in Store". Jika anda enggan memberikan atau tidak bersetuju kepada prosess, pendedahan atau pemindaan maklumat peribadi anda di atas, pihak kami dan Stor berkenaan tidak akan dapat memproses pembelian/tempahan anda.

 7. 7) Pengawalan risiko pembayaran: Data peribadi anda seperti maklumat peralatan elektronik, maklumat jaringan internet, maklumat akaun, maklumat pesanan dan maklumat pembayaran akan dikutip dan disimpan di syarikat gabungan Huawei yang berada di Singapura untuk pemprosesan lanjutan bagi pihak HUAWEI. Data peribadi tersebut akan diakses dan diproses oleh Huawei Device Co., Ltd. di China untuk mengawal dan menjalankan analisis risiko pembayaran bagi pihak HUAWEI dan tidak akan disimpan di China untuk tujuan ini.

Pendedahan berkenan dengan keperluan undang dan transaksi perniagaan

 1. Huawei boleh berkongsi data anda sebagai tindak balas kepada proses undang-undang atau permintaan daripada pihak berkuasa berwibawa berdasarkan undang-undang yang berkenaan atau berkaitan dengan prosiding undang-undang atau proses.
  Data anda juga boleh didedahkan sebagai sebahagian daripada penggabungan, pemerolehan, penjualan aset (seperti perjanjian perkhidmatan), atau peralihan perkhidmatan kepada kumpulan Huawei atau syarikat lain.Persetujuan Pemindahan Data Ke Negara Asing

Dengan menggunakan atau mengambil bahagian dalam sebarang perkhidmatan dan / atau memberi kami maklumat anda, anda bersetuju dengan pengumpulan, pemindahan, penyimpanan dan pemprosesan maklumat anda di luar Malaysia, selaras dengan Dasar Privasi ini.

Apakah Hak dan Pilihan Anda

Untuk membolehkan anda mengakses, membetulkan, dan memadamkan maklumat peribadi anda dengan lebih mudah semasa menggunakan tapak web Huawei, dan menjamin hak anda untuk menarik balik persetujuan anda tentang penggunaan maklumat peribadi, kami telah menambah tetapan operasi dalam tapak web, di mana anda boleh rujuk garis panduan berikut untuk anda kendalikan.

Akses maklumat peribadi anda

 • Maklumat profil
  1. 1) Klik pada gambar profil anda pada tapak web Huawei.
  2. 2) Klik Profil.
  3. 3) Semak dan lihat maklumat peribadi anda.

 • Maklumat akaun
  1. 1) Klik pada gambar profil anda pada tapak web Huawei.
  2. 2) Klik Profil.
  3. 3) Klik di sini.
  4. 4) Semak dan lihat maklumat akaun anda.

 • Maklumat alamat
  1. 1) Klik pada gambar profil anda pada tapak web Huawei.
  2. 2) Klik Alamat tambahan.
  3. 3) Semak dan lihat maklumat alamat anda.

 • Maklumat hak ahli
  1. 1) Klik pada gambar profil anda pada tapak web Huawei.
  2. 2) Klik Langganan/Kupon/Ulasan.
  3. 3) Semak dan lihat hak ahli.

 • Maklumat troli membeli-belah
  1. 1) Klik ikon troli membeli-belah.
  2. 2) Semak dan lihat troli membeli-belah anda.

 • Maklumat pesanan
  1. 1) Klik pada gambar profil anda pada tapak web Huawei.
  2. 2) Klik Pesanan/Pengembalian/Bayaran Balik.
  3. 3) Semak dan lihat pesanan anda.

Menghantar maklumat peribadi anda ke peranti luaran:

 • Permintaan subjek data
  1. 1) Klik pada gambar profil anda pada tapak web Huawei.
  2. 2) Klik Profil.
  3. 3) Klik di sini
  4. 4) Klik Tetapkan.
  5. 5) Klik Permintaan subjek data.
  6. 6) Buat permintaan subjek data.

Padam maklumat peribadi anda

 • Maklumat akaun
  1. 1) Klik pada gambar profil anda pada tapak web Huawei.
  2. 2) Klik Profil.
  3. 3) Klik di sini.
  4. 4) Padam maklumat akaun anda.

 • Maklumat alamat
  1. 1) Klik pada gambar profil anda pada tapak web Huawei.
  2. 2) Klik Alamat tambahan.
  3. 3) Klik X di bawah alamat yang disimpan.
  4. 4) Padam alamat.

 • Maklumat troli membeli-belah
  1. 1) Klik ikon troli membeli-belah.
  2. 2) Klik X di sebelah senarai item.
  3. 3) Padamkan item yang dipilih.

 • Maklumat pesanan
  1. 1) Klik pada gambar profil anda pada tapak web Huawei.
  2. 2) Klik Pesanan.
  3. 3) Klik PADAM PESANAN pada senarai pesanan.
  4. 4) Padam pesanan yang dipilih.

Pengubahsuaian maklumat peribadi anda:

 • Maklumat akaun
  1. 1) Klik pada gambar profil anda pada tapak web Huawei.
  2. 2) Klik Profil.
  3. 3) Klik di sini.
  4. 4) Pengubahsuaian maklumat akaun anda.

 • Maklumat alamat
  1. 1) Klik pada gambar profil anda pada tapak web Huawei.
  2. 2) Klik Alamat tambahan.
  3. 3) Klik Edit di bawah alamat yang disimpan.
  4. 4) Pengubahsuaian maklumat alamat.

 • Maklumat forum
  1. 1) Log masuk ke forum.
  2. 2) Klik gambar profil anda untuk masuk ke pusat Akaun.
  3. 3) Klik gambar profil anda untuk mengakses skrin maklumat peribadi ID HUAWEI anda.
  4. 4) Pengubahsuaian maklumat peribadi anda.

Mengurus persetujuan anda:

 • Nyahlanggan
  1. 1) Klik pada gambar profil anda pada tapak web Huawei.
  2. 2) Klik Langganan.
  3. 3) Klik NYAHLANGGAN.
  4. 4) Ikuti arahan pada skrin untuk menyahlanggan perkhidmatan tertentu.

 • Penarikan balik persetujuan
  1. 1) Log masuk ke forum di tapak web Huawei.
  2. 2) Klik gambar profil anda untuk masuk ke pusat Akaun.
  3. 3) Klik TIDAK SETUJU untuk menarik balik persetujuan anda.

Menyahaktif ID HUAWEI anda

 • Nota: Apabila akaun telah dinyahaktifkan, akaun tersebut tidak lagi boleh digunakan dan dipulihkan semula, dan anda tidak boleh mendapatkan semula sebarang maklumat peribadi anda daripada Huawei, atau daripada mana-mana perkhidmatan Huawei, apl atau permainan pihak ketiga.
  1. 1) Klik pada gambar profil anda pada tapak web Huawei.
  2. 2) Klik Profil.
  3. 3) Klik di sini.
  4. 4) Klik Padam akaun.
  5. 5) Anda boleh memadam ID HUAWEI anda.

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, ulasan atau cadangan, sila hubungi kami di -
Huawei Technologies (Malaysia) Sdn Bhd
Alamat:  Suite 34-01, Tingkat 34, Integra Tower, the Intermark,348, Jalan Tun Razak, 55000 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel: 1-800-22-3366
Email: support.my@huawei.com

Untuk mendapatkan senarai lengkap lokasi pejabat kami, sila lawati tapak web kami: https://shop.huawei.com/my
Notis Penting: Versi bahasa tempatan Dasar Privasi mungkin berbeza daripada versi ini oleh kerana undang-undang tempatan dan tabiat bahasa. Di mana terdapat perbezaan, versi bahasa tempatan akan kekal.

Bagaimanakah Kami Mengemas Kini Penyataan Ini

Jika terdapat perubahan pada cara kami memproses data peribadi, kami akan memaklumkan pengguna terlebih dahulu melalui siaran web rasmi.

Kemas kini terakhir: 5hb Mei 2021

Hak Cipta © Huawei Technologies (Malaysia) Sdn Bhd. Semua hak cipta terpelihara.

The Huawei website is a platform operated by Huawei Technologies (Malaysia) Sdn Bhd (hereinafter referred to as "we" or "Huawei") that provides you with user login, product browsing, online reservation, online purchase, online payment, advertisement, user comment, user inquiry, distribution services, as well as product information, usage tips, and EMUI resources for Huawei and other third-party products. Huawei Technologies (Malaysia) Sdn Bhd is a company duly incorporated and existing under the laws of Malaysia, with its place of business located at Suite 34-01, Level 34, Integra Tower, the Intermark, 348, Jalan Tun Razak, 55000 Kuala Lumpur, Malaysia.

We understand the importance of your privacy, and pledge to take all appropriate security measures to protect it in accordance with the industry's well-established safety standards.

The Huawei website is not intended for use by children under the age of 18. If you are aged under 18, you need your guardian to agree to your use of the Huawei website and agree to relevant terms thereof.

What Data do We Collect About You

We shall only collect and use your personal information for the purposes described in this Statement. Personal data means any information that enables Huawei to identify you as a user.

We will collect and process the following data:

 1. Device information, including identifier and device model and device type.
 2. Network information, including IP address.
 3. Account information, including your email address, phone number, user name, gender, birthday, user ID, profile picture and HUAWEI ID.
 4. Order information, including your email, postal code, phone number, shipping address, billing address, user name, order number and delivery tracking number.
 5. Service usage information: browsing and clicking records on the Platform. Based on service usage information, we may obtain information such as the last product you visited on the Platform, the amount of the product you last purchased on the Platform, and other similar information.
 6. Other relevant information that you have submitted to us, including comments, questions and feedback, as well as your forum posts, likes, shares, and votes.

How Do We Use Your Data

To provide you with the services you have subscribed to and fulfill contractual obligations, we will use and process your personal data. Your personal data will be processed to implement core functionalities for services such as user login, product browsing, online reservation, online purchase, advertisement, user comment, user inquiry, distribution, as well as to provide you with product information, usage tips, and EMUI resources for Huawei and other third-party products.

We may use your personal data, such as account information and order information to carry out internal auditing, data analysis, and research, to analyse business operation efficiency and measure market shares as well as to improve Huawei products and services.

If you provide your consent, we will use your personal data for our marketing purpose, including for the direct advertising of our similar goods or services. We may also use third-party tools to send you commercial and promotional offers that you may be interested, to invite you to our promotional activities, marketing surveys and so on according to your device information and service usage information, including via email and Push Notification.

For more information about our Push Notification Policy, please see: webpush-notification-policy.

However, by unsubscribing from advertisements through the unsubscription link in the email, or by referring to the Guidelines on Unsubscription in Section 5 "What are Your Rights and Options", you reserve the right to withdraw your consent to the above mentioned processing.

Huawei will process your order information for the purposes of after-sales, tax, and financial-related services in accordance with the applicable laws and regulations.

As part of the order fulfillment services, we will obtain your delivery tracking number from the third-party service provider so that you can track the shipping status of your purchase.

As part of the forum services, if you enable the feature, we will obtain your following information from Facebook, Twitter, or Google: your profile picture and username, so that you can quickly log in to the Huawei website and forums using your Facebook, Twitter, or Google account.

How long do We Store Your Data

We retain your personal data for no longer than is necessary for the purposes defined in this Statement. Once the retention period expires, we will delete or anonymize your personal data, unless otherwise required by laws and regulations.

As part of the Huawei website services, the specific retention time of your personal data is as follows:

 1. If you deactivate your account, we will delete your corresponding personal information, including device information, network information, account information, operation records, and so on. Your order information is used for the purposes of after-sales, tax, and financial-related services, and will be retained for 7 years. If you deactivate an account or voluntarily delete an order during the data retention period, Huawei reserves the right to retain the transaction records in the background until the end of the retention period. In addition, if we discontinue our products or services, we will notify you in the form of a push notification, announcement, etc., and delete your personal information or anonymize it within a reasonable period of time.

Do We Share Your Data

Disclosure to Third Parties

 1. 1) Online consultation: When you use the customer service hotline, chat tool, or customer service email address provided by the Huawei website, the customer service provider will collect and process your following information: on behalf of us in accordance with our agreement: nick name, email address, chat records, recordings, and email content.
  If you do not provide such information, customer service personnel will not be able to receive your online inquiries, nor provide you with online consulting services

 2. 2) Subscribed advertisement services: In order to send you commercial advertisement that you have subscribed to, the email service provider will process your following data on behalf of us in accordance with our agreement: email address.

 3. 3) Online payments: When you pay for purchases (including by way of Instalment) on the Huawei website, your billing address, user ID and order number will be provided to the relevant payment service providers and banks for the purposes of payment process and risk control to ensure the security of your payments and prevents theft, fraud, and other security hazards.

 4. 4) Logistics delivery: After your purchase is complete, your shipping address, billing address, phone number, email address, postal code, and user name will be provided to logistics service provider for postal service or parcel delivery service. If you do not provide such information, you will not be able to complete the order.

 5. 5) Google Analytics: To better analyze user data, the Huawei website may utilize Google Analytics, a web analytic service offered by Google Inc., headquartered at 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.By processing your visit data (cookies) generated from Huawei, Google Analytics can determine whether you are a new or returning user and store the information to Google servers in the USA. To learn more about how Google Analytics processes your personal data, please refer the Google Privacy Policy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. You can also prevent Google Analytics from accessing your visit data by modifying the settings in your web browser. However, this may disable certain features on the website. To prevent Google Analytics from accessing your visit data, use the following links to download and install the plug-in for your web browser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. If you activate IP anonymization on the website, Google will truncate your IP address within member states of the European Union or other parties to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases will your full IP address be sent to and truncated by Google servers in the USA. On behalf of Huawei, Google will use this information for the purpose of evaluating the use of the website, compiling reports on website activity, and providing other services relating to website activity and internet usage to the website provider. Google will not associate your IP address sent by your browser within Google Analytics with any other data held by Google.

 6. 6) Shop Online, Pick Up in Store: When you use the Shop Online, Pick Up in Store Site [https://shop.huawei.com/my/o2o-sale.html] to order or purchase Product from a Store (operated by 3rd party Partner), we will process and disclose to the Store you selected your personal information, including order number, your name, your contact number and purchase detail for the purposes of completing your purchase or transaction with the selected Store. We will process your personal information in accordance with this Privacy Policy. For more information on how the Store you selected will process and store your personal data, please contact the Store you selected via the contact detail provided on the Shop Online, Pick Up in Store Site. If you refuse to provide or do not agree to disclose or transfer such personal information, we and the Store you selected will not be able to process your purchase/order.

 7. 7) Payment risk control: For the purposes of payment risk control, your personal data, including device information, network information, account information, order information and payment information will be transferred to Huawei's affiliates in Singapore for storage and processing on behalf of Huawei. Such personal data will further be remotely accessed and processed by Huawei Device Co., Ltd. in China for the payment risk control and analysis for Huawei and will not be stored in China for these purposes.


Disclosures related to legal requirements and business transactions

 1. Huawei may share your data in response to a legal process or request from a competent authority based on applicable laws or in connection with a legal proceeding or process.Your data may also be disclosed as part of a merger, acquisition, sale of assets (such as service agreements) or transition of service to a Huawei group or other company.Consent To International Transfer Of Data

By using or participating in any service and/or providing us with your information, you consent to the collection, transfer, storage and processing of your information outside of Malaysia, consistent with this Privacy Policy.

What are Your Rights and Options

In order for you to more easily access, correct, and delete your personal information during the course of using the Huawei website, and guarantee your right to withdraw your consent regarding personal information usage, we have added the relevant operation settings in the website. You can refer to the following guidelines to operate after logging into the Huawei website.

 1. Accessing your personal information
 2. After logging into your Huawei ID, you can click “My Profile” in the upper right corner to access your Huawei ID information.

  You can click “My Profile” -> “My Account” to access your member information, order information, address information, subscription information, and forum information.

  You can click the shopping cart icon in the upper right corner to access your shopping cart.

  If you logging into the platform by mobile browser: After logging in to your Huawei ID, you can click “Account” menu to access your order information, Huawei ID information, address information, subscription information, member information and forum information. 3.  
 4. Deleting your personal information
 5. After logging in to your Huawei ID, you can click “My Profile” in the upper right corner to delete your Huawei ID information.

  You can click “My Account” at the upper right corner to delete your member information, order information, address information, and subscription information.

  You can click the shopping cart icon in the upper right corner to delete your shopping cart information.

  If you logging into the platform by mobile browser: After logging in to your Huawei ID, you can click “Account” menu to delete your order information, Huawei ID information, address information, subscription information and member information. 6.  
 7. Changing your personal information
 8. After logging in to your Huawei ID, you can click “My Profile” at the upper right corner to change your Huawei ID information.

  You can click “My Account” in the upper right corner to change your address.

  If you logging into the platform by mobile browser: After logging in to your Huawei ID, you can click “Account” menu to change your Huawei ID information and address information. 9.  
 10. Managing your consent
 11. If you do not want to receive the commercial advertisement we send to you, your authorization can be revoked at any time by disabling the receive notifications feature in Settings or by unsubscribing via email. 12.  
 13. Deregistering
 14. Deregistering HUAWEI IDNote: Once an account is deactivated, it can no longer be used or restored.In addition, you will not be able to recover any of your personal information from Huawei, Huawei services, third-party apps, or games.

  After logging into your Huawei ID and enter account center, you can click “Settings > Delete account” to deregister of your Huawei ID.


How to Contact Us

We have a department (or data protection officer) dedicated to personal data protection. If you have any questions, comments, or suggestions on your rights as a data subject or the processing of your personal data by Huawei, please visit the contact us page.

If you have any questions, comments, or suggestions, please contact us at -
Huawei Technologies (Malaysia) Sdn BhdSuite 34-01, Level 34, Integra Tower, the Intermark,348, Jalan Tun Razak, 55000 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel: 1800 22 0086
Email: support.my@Huawei.com

For a complete list of our office locations, please visit our website at:https://shop.huawei.com/my

If you believe your information was not processed in accordance with this privacy statement or applicable laws and regulations, you can file a complaint with your local data protection agency.

Important Notice: The local language version of the Privacy Statement may vary from this version due to local laws and language differences. Where differences arise, the local language version shall prevail.

How Do We Update this Statement

If our method of processing personal data changes, users will be informed in advance through official web posts.

Last updated: 5th May 2021

IMPORTANT: This privacy statement is about the privacy commitment of the Huawei website.

For more information, please read the Huawei Consumer Business Privacy Statement.

Back to top