Polityka prywatności

Strona internetowa Huawei to platforma usługowa prowadzona przez firmę Huawei Technologies Duesseldorf GmbH z siedzibą pod adresem: Hansaallee 205, D-40549 Düesseldorf, Niemcy („Huawei”) we współpracy z – w zależności od lokalizacji użytkownika:

I-Terra Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin (użytkownicy z Polski)

IRD distribuce, s. r. o. náměstí Jiřího z Poděbrad 1658/11, 130 00, Prague 3 (użytkownicy z Czech) (zwanymi dalej łącznie „Partnerami”, a indywidualnie „Partnerem”) (przy czym firma Huawei i Partnerzy określani są łącznie zaimkami „my”, „nasz”, „nas”).

Zakres usług oferowanych w ramach przedmiotowej platformy i określony w warunkach użytkowania obejmuje: uwierzytelnianie użytkowników, przeglądanie produktów, rezerwację online, zakupy online, zapytania serwisowe, treści reklamowe, komentarze i zapytania użytkowników, informacje o produktach oraz wskazówki dotyczące ich właściwego wykorzystania.

Niniejsza Polityka prywatności określa również prawa, które Ci przysługują jako osobie, której dane dotyczą, w tym prawo sprzeciwu wobec niektórych operacji przetwarzania. Więcej informacji o Twoich prawach i sposobie korzystania z tych praw znajdziesz w pkt 6 poniżej.

1. Kto odpowiada za przetwarzanie danych osobowych użytkownika?

O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej, Huawei i Partner (I-Terra Sp. z o.o. – w przypadku użytkowników z Polski i IRD distribuce, s.r.o. – w przypadku użytkowników z Czech – w zależności od przypadku) ponoszą wspólną odpowiedzialność za zapewnienie ochrony danych w związku z prowadzeniem platformy Huawei (są tzw. współadministratorami). Ma to na celu skuteczną ochronę praw i wolności osób, których dane dotyczą. Zakres wspólnej odpowiedzialności obejmuje przetwarzanie użytkowników Twoich danych osobowych w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności, w tym w celach związanych ze sprzedażą internetową, analizą zwyczajów zakupowych użytkowników, prowadzeniem kampanii marketingowych, itp. (szczegóły znajdziesz w pkt 3 poniżej). Zakres tej odpowiedzialności nie obejmuje przetwarzania danych w następujących celach:

 • Wypełnienie zobowiązań księgowych i podatkowych
 • Przestrzeganie zobowiązań wynikających z rękojmi za wady zakupionych urządzeniach.

Wyłączną odpowiedzialność za przetwarzanie Twoich danych osobowych w tych celach ponosi Partner.

Co do zasady, odpowiedzialność dotycząca wypełniania obowiązków wynikających z przepisów RODO spoczywa na tym współadministratorze (na Huawei lub na Partnerze), który wykazuje najściślejszy związek z poszczególnymi celami przetwarzania. Jednakże firma Huawei pozostaje odpowiedzialna, w odniesieniu do wszystkich celów przetwarzania określonych w niniejszej Polityce, za opublikowanie na stronie internetowej polityki prywatności sformułowanej w sposób przejrzysty i zrozumiały, zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania (pod względem integralności i poufności), wdrożenie odpowiednich środków zgodnie z zasadami ochrony danych zarówno w fazie projektowania, jak i w ramach domyślnej ochrony danych, reagowanie na przypadki naruszeń ochrony danych, przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych oraz uprzednich konsultacji.

Stosunek współadministrowania istnieje wyłącznie pomiędzy Huawei i Partnerem (I-Terra Sp. z o.o. lub IRD distribuce, s.r.o. – stosownie do przypadku), a nie między Partnerami.

Na naszej stronie internetowej możesz znaleźć hiperłącza do innych witryn internetowych zawierających informacje o określonych produktach i usługach firmy Huawei. Zbieranie i przetwarzanie Twoich danych osobowych za pośrednictwem takich innych stron internetowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ich politykach prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z treścią tych polityk.

2. Zakres gromadzonych danych

Dane osobowe użytkowników są zbierane i wykorzystywane wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności. Powyższe dane osobowe oznaczają wszelkie informacje umożliwiające Huawei zidentyfikowanie Ciebie jako użytkownika.

Zbieramy i przetwarzamy następujące informacje:

 • Informacje dotyczące Twojego urządzenia użytkownika, w tym unikatowy identyfikator (np. „IMEI”), model i numer seryjny oraz rodzaj przeglądarki i systemu operacyjnego
 • Informacje dotyczące sieci, w tym adres IP oraz dane z zapytań HTTP przesyłanych z Twojego urządzenia końcowego
 • Informacje o koncie, w tym Twój adres e-mail, numer telefonu, nazwę użytkownika, zdjęcie profilowe i Identyfikator HUAWEI (HUAWEI ID)
 • Informacje uzyskane z mediów społecznościowych, w tym Twój adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, płeć, data urodzin, lokalizacja oraz inne informacje udostępnione przez Ciebie za pośrednictwem mediów społecznościowych (np. Facebook, Google, Twitter)
 • Informacje o zamówieniu, w tym Twój adres e-mail, kod pocztowy, numer telefonu, adres wysyłki, adres rozliczeniowy, nazwa użytkownika oraz numer przesyłki
 • Informacje na temat Twojej aktywności: schemat kliknięć, informacje o obsłudze klienta, w tym następujące udostępnione przez Ciebie informacje: nazwa użytkownika, numer telefonu, adres e-mail, zawartość wiadomości e-mail, nagrania oraz zapisy rozmów na czatach
 • Historia zakupów, w tym informacje o urządzeniach, które zakupiłeś/zakupiłaś lub zamierzasz zakupić od firmy Huawei (dane o użytkowaniu)
 • Inne istotne informacje przekazane przez użytkownika, w tym uwagi, pytania i informacje zwrotne, jak również jego posty na forum, uwagi, polubienia, udostępnienia i oddane głosy.

Udostępnione przez Ciebie dane logowania, dane o użytkowaniu i inne związane z tym informacje są gromadzone i przetwarzane w zakresie niezbędnym do świadczenia usług i sprzedaży towarów na Twoją rzecz. Udostępnienie powyższych danych jest warunkiem skorzystania z tych usług lub nabycia tych towarów.

3. Wykorzystanie danych

Twoje dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane na potrzeby świadczenia usług na Twoje żądanie oraz wykonywania zaciągniętych wobec Ciebie zobowiązań umownych. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia podstawowych funkcjonalności świadczonych usług, takich jak:

 • Przeglądanie produktów
 • Kontakt przy użyciu czatu, infolinii i poczty elektronicznej
 • Rezerwacja online
 • Zakupy online
 • Anulowanie lub usunięcie zamówienia
 • Logistyka i dystrybucja
 • Usługi posprzedażowe.

W ramach realizacji zamówienia pozyskujemy numer przesyłki od zewnętrznego usługodawcy, aby umożliwić Ci śledzenie statusu wysyłki zakupionego towaru.

Jeśli jednak umowa o świadczenie wyżej wymienionych usług internetowych została zawarta przez firmę, której jesteś pracownikiem, Twoje dane osobowe będą przetwarzane nie na podstawie umowy, lecz na podstawie naszych uzasadnionych interesów polegających na zapewnieniu wykonania umowy o świadczenie usług internetowych zawartej z Twoim pracodawcą.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów marketingowych za Twoją zgodą (wyrażoną odrębnie dla zindywidualizowanych ofert marketingowych, standardowego newslettera oraz powiadomień push).

Zindywidualizowane oferty marketingowe. Przesyłamy za pośrednictwem poczty elektronicznej oferty handlowe i promocyjne zgodne z Twoimi zainteresowaniami. W tym celu budujemy profil w oparciu o Twoją historię zakupów i sposób korzystania ze świadczonych przez nas usług.

Standardowy newsletter. Przesyłamy również za pośrednictwem poczty elektronicznej standardowy (nieoparty na profilowaniu) newsletter. Znajdziesz w nim aktualne informacje dotyczące produktów I usług Huawei (w tym oferty specjalne i promocje), a także inne informacje i ogłoszenia.

Jednakże masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych w powyższym zakresie poprzez rezygnację z subskrypcji treści reklamowych oraz newslettera. W tym celu należy kliknąć na odpowiedni link w wiadomości e-mail lub postępować zgodnie z Wytycznymi w sprawie anulowania subskrypcji, pkt 6 „Prawa użytkownika”.

Przesyłając za pośrednictwem poczty elektronicznej oferty handlowe i promocyjne zgodne z Twoimi zainteresowaniami oraz newsletter, korzystamy z narzędzi dostarczanych przez podmioty zewnętrzne. Możesz zrezygnować z subskrypcji treści reklamowych, klikając na odpowiedni link w wiadomości e-mail lub postępując zgodnie z Wytycznymi w sprawie anulowania subskrypcji, pkt 6 „Prawa użytkownika”.

Powiadomienia push. Ponadto przesyłamy oferty handlowe i promocyjne w formie powiadomień web push, odbieranych i wyświetlanych przez Twoją przeglądarkę bez względu na to, jaką stronę internetową obecnie przeglądasz. Dbamy o to, by przesyłane oferty były zgodne z Twoimi zainteresowaniami. W tym celu budujemy profil w oparciu o Twoją historię zakupów i sposób korzystania ze świadczonych przez nas usług.

Możesz zrezygnować z otrzymywania powiadomień push przez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki. Wskazówki, jak to zrobić, znajdziesz poniżej.

Ponadto, aby wypełnić swoje obowiązki prawne wynikające z obowiązujących przepisów prawa, Partner przetwarza Twoje dane osobowe w celach podatkowych i księgowych oraz na potrzeby innych usług finansowych. Ponadto wykorzystujemy Twoje dane w celu wypełnienia zobowiązań określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych oraz w lokalnych przepisach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną (e-usług).

Ponadto przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji potrzeb wynikających z naszych uzasadnionych interesów w następującym zakresie:

 • Zapobieganie nieuprawnionemu korzystaniu z naszych usług oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych użytkowników. W tym celu tożsamość osób odwiedzających stronę internetową Huawei jest weryfikowana przy jednoczesnym ograniczeniu korzystania z usług na stronie (np. zakupy internetowe) wyłącznie do zarejestrowanych użytkowników. Na potrzeby powyższych czynności korzystamy z usług oferowanych przez zewnętrznych dostawców tożsamości, takich jak Facebook, Google lub Twitter, jak również z usług Aspiegel Limited – spółki powiązanej z Huawei. Ponadto jeżeli logujesz się na stronę internetową Huawei przy pomocy konta Facebook, Google lub Twitter, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, wówczas przetwarzamy Twoje dane w celu dostosowania zawartości strony do Twoich potrzeb i zoptymalizowania jej funkcjonalności. W takim wypadku zakres przetwarzanych danych osobowych może obejmować – w zależności od dostawcy tożsamości oraz od Twojego wyboru – imię i nazwisko, zdjęcie profilowe oraz niektóre informacje upublicznione przez Ciebie przez wypełnienie profilu lub w inny sposób dobrowolnie udostępnione
 • Marketing produktów i usług pod warunkiem, że takie działanie marketingowe nie podlega obowiązkowi uzyskania zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych
 • Dochodzenie lub obrona roszczeń, jak również zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej, przestępczej lub szkodliwej działalności.

4. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe przechowywane są nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Po upływie okresu przechowywania dane te są usuwane lub anonimizowane, chyba że właściwe przepisy stanowią inaczej.

Okresy przechowywania danych osobowych w związku z realizowaniem internetowych usług Huawei zostały określone poniżej:

(1) Informacje o korzystaniu z infolinii: zapisy czatu, treść wiadomości e-mail i zapisy korzystania z infolinii będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty pierwszego kontaktu z nami.

(2) Dane kontaktowe użytkownika: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu i dane urządzenia będą przechowywane maksymalnie przez okres 24 miesięcy od daty ostatniego kontaktu z nami.

Co do zasady, jeżeli dezaktywujesz swoje konto, Twoje dane osobowe – w tym informacje o Twoim urządzeniu, sieci, koncie, aktywności na stronie itp. – są usuwane lub anonimizowane. W drodze wyjątku Twoje dane osobowe mogą być przechowywane przez okres przedstawiony w poniższej tabeli w celach podatkowych, rozliczeniowych i księgowych oraz na potrzeby świadczenia usług finansowych (okres ten może być różny w zależności od przepisów, którym podlega dany Partner).

Partner Okres przechowywania
I-Terra Sp. z o.o. przez 5 lat od zakończenia danego roku obrotowego lub, w przypadku rękojmi i reklamacji, przez okres 1 roku po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji
IRD distribuce, s.r.o. przez 10 lat od zakończenia danego roku obrotowego

Jeżeli użytkownik dezaktywuje swoje konto lub dobrowolnie usunie złożone zamówienie w okresie przechowywania danych, firma Huawei zastrzega sobie prawo do zachowania danych dotyczących transakcji do końca okresu przechowywania.

Dane osobowe użytkownika, które przetwarzamy dla celów dochodzenia bądź obrony roszczeń oraz zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej, przestępczej lub szkodliwej działalności będą przechowywane przez okres trzech lat od powzięcia przez nas wiadomości o zdarzeniach, które doprowadziły do powstania takich roszczeń bądź o takiej nielegalnej, przestępczej lub szkodliwej działalności.

Dane osobowe, które przetwarzamy za Twoją zgodą, będą przechowywane – w braku innej podstawy prawnej – do czasu wycofania zgody.

5. Udostępnianie danych

5.1 Ujawnianie osobom trzecim

1) Dostawcy usług obsługi klienta

Jeżeli korzystasz z infolinii dla klientów, czatu, ankiet lub adresu e-mail działu obsługi klienta, zapewnianych przez Huawei, dostawcy usług obsługi klienta gromadzą i przetwarzają – w naszym imieniu i zgodnie z postanowieniami stosownej umowy – następujące dane osobowe: nazwa użytkownika, adres e-mail, numer telefonu, zapisy rozmów na czatach, nagrania rozmów i treść wiadomości e-mail. Dostawcami obsługi klienta będą również podmioty powiązane z Huawei.

Jeżeli nie podasz tych danych, personel obsługi klienta nie będzie mógł przyjąć Twojego zapytania online ani służyć Ci radą.

2) Subskrypcja usług reklamowych

W celu przesyłania Ci ofert handlowych i reklamowych dostawca usług poczty e-mail przetwarza – w naszym imieniu i zgodnie z zawartą z nami umową – następujące dane osobowe użytkownika: adres e-mail

3) Płatności online

Jeżeli płacisz za zakupy na stronie internetowej Huawei, przekazujemy dane dostawcy bramki płatności Twój adres rozliczeniowy, numer telefonu, adres e-mail, kod pocztowy. Przekazane w ten sposób dane są następnie wykorzystywane do realizacji płatności, kontroli ryzyka, zapewnienia bezpieczeństwa transakcji płatniczych oraz przeciwdziałania kradzieżom, oszustwom i innego rodzaju naruszeniom bezpieczeństwa.

Podanie tych danych jest konieczne do sfinalizowania procesu płatności.

4) Logistyka dostaw

Po zakończeniu procedury zakupu Twoje dane takie jak: adres wysyłkowy, adres rozliczeniowy, numer telefonu, adres e-mail, kod pocztowy i nazwa użytkownika są przekazywane Partnerowi, który zajmuje się fakturowaniem, wysyłką i dostawą zamówionego towaru. Partner udostępnia powyższe dane właściwemu podmiotowi zajmującemu się doręczaniem przesyłek pocztowych lub paczek.

Udostępnienie tych danych jest niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia. Powyższe informacje będą udostępniane w zakresie niezbędnym dla realizacji potrzeb wynikających z naszych uzasadnionych interesów polegających na zapewnieniu wykonywania umowy łączącej Cię z Partnerem lub Huawei.

5) Google Analytics

Aby ułatwić analizę danych użytkownika, witryna Huawei wykorzystuje internetowe narzędzie analityczne Google Analytics firmy Google Inc. z siedzibą pod adresem: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Narzędzie to wykorzystuje „cookies” – pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika – do analizy aktywności użytkownika na stronie.

Przetwarzając dane wygenerowane podczas Twojej wizyty na stronie Huawei (przy użyciu plików cookie), narzędzie Google Analytics pozwala ustalić, czy odwiedzasz stronę pierwszy czy kolejny raz. Zapisane w ciasteczkach informacje o Twojej aktywności na stronie (w tym Twój adres IP) są przesyłane i przechowywane na serwerach Google w USA.

Firma Huawei uruchomiła na swojej stronie usługę anonimizacji adresu IP. W ramach tej usługi firma Google skraca/anonimizuje ostatni oktet Twojego adresu IP dla państw członkowskich UE lub innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Przesyłanie i skracanie Twojego pełnego adresu IP przez serwery Google w USA może nastąpić tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Działając w imieniu Huawei, firma Google wykorzystuje te informacje do celów analizy wykorzystania witryny i tworzenia zbiorczych raportów dotyczących aktywności użytkowników, jak również na potrzeby świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Google nie będzie kojarzyć adresu IP przesłanego przez przeglądarkę użytkownika w ramach narzędzia Google Analytics z innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.

Możesz uniemożliwić Google Analytics dostęp do danych o Twojej aktywności na stronie poprzez zmianę odpowiednich ustawień w przeglądarce. Może to jednak skutkować wyłączeniem niektórych funkcjonalności strony. Aby uniemożliwić Google Analytics dostęp do danych o aktywności użytkownika na stronie, należy użyć poniższych linków w celu pobrania i zainstalowania odpowiedniej wtyczki dla przeglądarki:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics możesz znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Narzędzie Google Analytics wykorzystywane jest na potrzeby analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej w zakresie niezbędnym dla realizacji potrzeb wynikających z naszych uzasadnionych interesów.

6) Portale społecznościowe

Pokud se rozhodnete přihlásit ke stránkám Huawei prostřednictvím svého účtu na Facebooku, Googlu nebo Twitteru, budeme sdílet určité údaje o vaší interakci se stránkami Huawei s těmito provozovateli sociálních sítí.

Pokud se rozhodnete přihlásit ke stránkám Huawei prostřednictvím svého účtu na Facebooku, Googlu nebo Twitteru, budeme sdílet určité údaje o vaší interakci se stránkami Huawei s těmito provozovateli sociálních sítí.

5.2 Transfer danych do dostawców w UE/EOG

Twoje dane osobowe udostępniane są Partnerowi na podstawie zawartej z nim umowy. Na powyższych zasadach firma Huawei przetwarza dane użytkowników w Unii Europejskiej (UE) / Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

5.3 Transfer danych do dostawców spoza UE/EOG

Niektórzy z dostawców usług, którym udostępniamy dane osobowe użytkowników mają siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
 • Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 USA

Dołożyliśmy starań, aby dostawcy usług dawali gwarancje zapewnienia adekwatnego poziomu ochrony danych osobowych. Gdy zachodzi potrzeba udostępnienia danych osobowych użytkownika zewnętrznym dostawcom i partnerom, stosujemy szereg przewidzianych prawem mechanizmów zgodnych z wymogami rozporządzenia RODO oraz innych przepisów unijnych, między innymi standardowe klauzule umowne UE.

5.4 Ujawnienia w związku z wymogami prawnymi, transakcjami biznesowymi i audytami

Twoje dane będą udostępniane w wykonaniu obowiązku prawnego lub na żądanie właściwego organu w związku z toczącym się postępowaniem prawnym.

Ponadto Twoje dane będą udostępniane na potrzeby fuzji, przejęcia, sprzedaży aktywów (np. praw z umów o świadczenie usług) lub w ramach przeniesienia usługi do Grupy Huawei lub innej spółki.

Ponadto Twoje dane będą ujawniane audytorom i prawnikom zatrudnionym w celu zapewnienia zgodności z prawem i rozliczalności naszej działalności.

6. Twoje prawa

Aby ułatwić Ci dostęp, korygowanie i usuwanie Twoich danych w czasie korzystania ze strony Huawei oraz zagwarantować Ci możliwość wycofania zgody na korzystanie z danych osobowych, wyposażyliśmy naszą stronę w odpowiednie funkcjonalności. Ponadto, po spełnieniu określonych warunków, możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych, wyrazić sprzeciw wobec ich przetwarzania oraz skorzystać z prawa do przenoszenia danych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w poniższych wytycznych.

Jeżeli skorzystanie z prawa dostępu do danych, ich sprostowania lub usunięcia oraz z prawa do wycofania zgody nie jest możliwe przez zmianę ustawień na stronie internetowej lub jeżeli zamierzasz skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania, z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania, a także z prawa do przenoszenia danych, skontaktuj się z nami za pośrednictwem strony: Skontaktuj się z nami .

6.1 Dostęp do danych osobowych

1. Dostęp do informacji o profilu

 • Kliknij swoje zdjęcie profilowe na stronie Huawei.
 • Kliknij „Profil”.
 • Sprawdź i przeglądaj swoje dane osobowe.

2.Dostęp do informacji o koncie

 • Kliknij swoje zdjęcie profilowe na stronie Huawei.
 • Kliknij „Profil”.
 • Kliknij tutaj.
 • Sprawdź i przeglądaj informacje o swoim koncie.

3.Dostęp do danych adresowych

 • Kliknij swoje zdjęcie profilowe na stronie Huawei.
 • Kliknij „Więcej adresów”.
 • Sprawdź i przeglądaj swoje dane osobowe.

4. Dostęp do informacji o prawach członkowskich

 • Kliknij swoje zdjęcie profilowe na stronie Huawei.
 • Kliknij „Subskrypcje” / „Kupony” / „Opinie”.
 • Sprawdź i przeglądaj informacje o prawach członkowskich.

5.Dostęp do informacji o koszyku zakupów

 • Kliknij ikonę koszyka zakupów.
 • Sprawdź i przeglądaj informacje o swoim koszyku zakupów.

6.Dostęp do informacji o zamówieniu

 • Kliknij swoje zdjęcie profilowe na stronie Huawei.
 • Kliknij „Zamówienia” / „Zwrot produktu” / „Zwrot pieniędzy”.
 • Sprawdź i przeglądaj swoje zamówienia.

7.Dostęp do danych z forum dyskusyjnego

 • Zaloguj się na forum na stronie Huawei.
 • Kliknij swoje zdjęcie profilowe na stronie Huawei.
 • Sprawdź i przeglądaj swoje wypowiedzi, posty, pytania, odpowiedzi, migawki, jak również informacje o obserwujących, komentarze, prywatne wiadomości i informacje o systemie.

6.2 Przenoszenie danych osobowych na urządzenia zewnętrzne

Jeżeli chcesz uzyskać cyfrową kopię swoich danych osobowych, możesz zalogować się na stronę centrum użytkownika (zakładka prywatność) i złożyć odpowiedni wniosek. Żądane dane możesz pobrać w ciągu kilku dni od złożenia wniosku. W przypadku innych wniosków skontaktuj się z nami za pośrednictwem strony: Skontaktuj się z nami .

6.3 Usuwanie danych osobowych

1.Usuwanie informacji o koncie

 • Kliknij swoje zdjęcie profilowe na stronie Huawei.
 • Kliknij „Profil”.
 • Kliknij tutaj.
 • Usuń informacje o swoim koncie.

2.Usuwanie danych adresowych

 • Kliknij swoje zdjęcie profilowe na stronie Huawei.
 • Kliknij „Więcej adresów”.
 • Kliknij „X” pod nagłówkiem „Zapisane adresy”.
 • Usuń swój adres.

3.Usuwanie informacji o koszyku zakupów

 • Kliknij ikonę koszyka zakupów.
 • Kliknij „X” na liście ofert koszyka zakupów.
 • Usuń wybrany produkt z listy.

4.Usuwanie informacji o zamówieniu

 • Kliknij swoje zdjęcie profilowe na stronie Huawei.
 • Kliknij „Zamówienia”.
 • Kliknij „USUŃ ZAMÓWIENIE” na liście zamówień.
 • Usuń wybrane zamówienie.

5.Usuwanie danych z forum dyskusyjnego

 • W celu usunięcia danego postu czy komentarza z forum dyskusyjnego na witrynie Huawei należy skontaktować się z jego administratorem lub moderatorem.

6.4Zmiana danych osobowych

1.Zmiana informacji o koncie

 • Kliknij swoje zdjęcie profilowe na stronie Huawei.
 • Kliknij „Profil”.
 • Kliknij tutaj.
 • Zmień informacje o swoim koncie.

2. Zmiana danych adresowych

 • Kliknij swoje zdjęcie profilowe na stronie Huawei.
 • Kliknij „Więcej adresów”.
 • Kliknij „Edytuj” pod nagłówkiem „Zapisane adresy”.
 • Zmień swoje dane adresowe.

3.Zmiana danych z forum dyskusyjnego

 • Zaloguj się na forum.
 • Kliknij swoje zdjęcie profilowe, aby przejść do Konta głównego.
 • Kliknij zdjęcie profilowe, aby uzyskać dostęp do osobistych informacji dotyczących identyfikatora HUAWEI.
 • Zmień swoje dane osobowe.

6.5 Zarządzanie udzielonymi zgodami

1.Wytyczne w sprawie anulowania subskrypcji

 • Kliknij swoje zdjęcie profilowe na stronie Huawei.
 • Kliknij „Subskrypcje”.
 • Kliknij „ANULUJ SUBSKRYPCJĘ”.
 • Postępuj zgodnie z instrukcją, aby anulować subskrypcję wybranych usług.

2.Wycofanie zgody na korzystanie z danych z forum

 • Zaloguj się na forum na stronie Huawei.
 • Kliknij swoje zdjęcie profilowe, aby przejść do Konta głównego.
 • Kliknij „NIE ZGADZAM SIĘ”, aby wycofać swoją zgodę.

6.6  Wyrejestrowanie

1.Wyrejestrowanie HUAWEI ID

Uwaga: Po dezaktywowaniu konta nie może ono być używane ani przywrócone do stanu poprzedniego. Ponadto nie będziesz miał/miała możliwości odzyskania danych osobowych przekazanych firmie Huawei lub jej serwisom usługowym, a także na potrzeby aplikacji firm zewnętrznych czy gier.

 • Kliknij swoje zdjęcie profilowe na stronie Huawei.
 • Kliknij „Profil”.
 • Kliknij tutaj.
 • Kliknij „Usuń konto”.
 • Możesz wyrejestrować HUAWEI ID

2.Jak się z nami skontaktować

Společnost Huawei jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů odpovědného za ochranu osobních údajů. Máte-li jakékoli dotazy, připomínky nebo návrhy týkající se vašich práv jakožto subjektu údajů nebo zpracovávání vašich osobních údajů, které společnost Huawei spravuje sama nebo společně s jinou osobou, navštivte stránku Kontaktujte nás.

7.Jak nás kontaktovat

Firma Huawei wyznaczyła inspektora ochrony danych, do którego zadań należy zapewnienie odpowiedniej ochrony Twoich danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag czy sugestii dotyczących praw przysługujących Ci jako osobie, której dane dotyczą, lub dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, których administratorem lub współadministartorem jest firma Huawei, skontaktuj się z nami za pośrednictwem strony Skontaktuj się z nami .

Adres firmy Huawei: Hansaallee 205, D-40549 Düsseldorf, Niemcy..

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag czy sugestii dotyczących praw przysługujących Ci jako osobie, której dane dotyczą, lub dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, których administratorem jest Partner, skontaktuj się z Partnerem.

Adres Partnera:

 • IRD distribuce, s.r.o., náměstí Jiřího z Poděbrad 1658/11, 130 00, Prague 3
 • I-Terra Sp. z o.o. Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem postanowień niniejszej Polityki prywatności lub przepisów obowiązującego prawa, może złożyć skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych właściwego miejscowo ze względu na Twoje miejsce zamieszkania lub pracy.

8.Aktualizacja Polityki prywatności

Użytkownicy zostaną informowani, z odpowiednim wyprzedzeniem, o każdej zmianie celów lub sposobów przetwarzania ich danych osobowych za pośrednictwem oficjalnych komunikatów umieszczanych nas stronie.

Data ostatniej aktualizacji: 20 marca 2019 r.

WAŻNE: Niniejsza Polityka prywatności określa zasady ochrony danych na stronie internetowej Huawei.                                                 internetových stránkách společnosti Huawei.

Back to top