REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

Czas aktualizacji:2020-05-25

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Sklepu internetowego HUAWEI.PL – „Wróć z HUAWEI.PL”

POSTANOWIENIA OGóLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady promocji pod nazwą „Wróć z HUAWEI.PL” (dalej: „Promocja”) oraz prawa i obowiązki jej uczestników.
 2. Organizatorem Promocji jest iTerra Sp. z o.o. Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin(dalej „Organizator”).
 3. Promocja organizowana jest w okresie od 25 maja do 7 czerwca 2020 roku (dalej: „Czas Promocji”), lub do wyczerpania zapasów, w sklepie internetowym HUAWEI.PLhttps://shop.huawei.com/pl/index.html (dalej „Sklep”).
 4. Promocja odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Regulamin udostępniony jest wszystkim zainteresowanym na oficjalnej stronie Sklepu https://shop.huawei.com/pl/cmsContent?key=web_cms_purchase.

UCZESTNICTWO W PROMOCJI

 1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 2. Uczestnik, przystępując do Promocji, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnikiem Promocji może być może osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych za zgodą jej przedstawiciela ustawowego. Promocją objęte są również zakupy na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.
 4. Uczestnictwo w Promocji jest możliwe wyłącznie poprzez stronę oficjalnego Sklepu https://shop.huawei.com/pl/index.html.

ZASADY PROMOCJI

 1. Aby wziąć udział w Promocji, należy w okresie od 25 maja do 7 czerwca 2020 roku wejść na stronę oficjalnego sklepu internetowego HUAWEI.PL znajdującego się pod adresem https://shop.huawei.com/pl/index.html.
 2. Przedmiotem Promocji objętej niniejszym Regulaminem jest możliwość zakupu produktów prezentowanych na stronie Sklepu lub na stronie Promocji oraz otrzymanie kuponu rabatowego, którego wysokość jest zdeterminowana finalną kwotą zamówienia.
  1. Kupon rabatowy zostanie ukazany w koszyku i będzie możliwy do wykorzystania na obecnie składane zamówienie.
  2. Wartość kuponów rabatowych:
   1. Finalizując zamówienie o wartości pomiędzy 1200 zł a 2399 zł (brutto), Klient otrzymuje kupon rabatowy o wartości 100 zł,
   2. Finalizując zamówienie o wartości pomiędzy 2400 zł a 3599 zł (brutto), Klient otrzymuje kupon rabatowy o wartości 200 zł,
 • Finalizując zamówienie o wartości powyżej 3600 zł, Klient otrzymuje kupon rabatowy o wartości 400 zł.
 1. Kupon rabatowy nie zostanie naliczony, gdy w koszyku znajdzie się jeden lub więcej z wymienionych produktów: smartfon P30, P30 Pro, P30 lite, P40, P40 Pro, P40 lite, P40 lite E; laptopy Matebook 13 2020, Matebook X Pro 2020.
 1. Przedmiotem Promocji objętej niniejszym regulaminem jest:
  1. Zakup smartfona HUAWEI Y6s wraz z opaską HUAWEI Band 3e. Cena opaski HUAWEI Band 3e zostanie automatycznie obniżona do 1 zł po włożeniu do koszyka,
  2. Zakup smartfona HUAWEI Y6 2019 wraz z opaską HUAWEI Band 3e. Cena opaski HUAWEI Band 3e zostanie automatycznie obniżona do 1 zł po włożeniu do koszyka,
  3. Zakup słuchawek bezprzewodowych FreeBuds 3 wraz z opaską power bankiem HUAWEI CP11QC 10000 MAH. Cena power banka HUAWEI CP11QC 10000 MAH zostanie automatycznie obniżona do 1 zł po włożeniu do koszyka,
  4. Zakup opaski HUAWEI Band 3 Pro w kolorze niebieskim wraz ze słuchawkami AM115. Cena słuchawek AM115 zostanie automatycznie obniżona do 1 zł po włożeniu do koszyka.

OGRANICZENIA AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Częściowe lub całkowite odstąpienie przez Uczestnika od umowy może powodować utratę rabatów, lub przywilejów przyznanych Uczestnikowi tytułem udziału w Promocji.
 2. Powyższe założenia w żaden sposób nie ograniczają praw Uczestnika do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

DANE OSOBOWE

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym HUAWEI.PL określa Polityka Prywatności dostępna pod adresem: https://shop.huawei.com/pl/cmsContent?key=web_cms_privacy.
 2. W celu wzięcia udziału w Promocji niezbędne jest podanie danych osobowych w celu dokonania zakupu, będąc zarejestrowanym użytkownikiem lub podania adresu e-mail oraz pozostałych wymaganych, przez formularz, danych osobowych w celu wysłania zamówienia, przez Organizatora, dokonując zakupu, jako użytkownik niezarejestrowany. Dane będą wykorzystywane w celu przesyłania informacji handlowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Podstawą prawną przetwarzania ww. danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6.1. (f) RODO, który polega na marketingu bezpośrednim produktów i usług Huawei.
 4. W celu skorzystania z praw przysługujących podmiotom danych lub w przypadku jakichkolwiek pytań lub wniosków dotyczących danych osobowych prosimy kontaktować się z nami za pośrednictwem naszego formularza sieci Web https://consumer.huawei.com/pl/legal/privacy-questions/.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące Promocji powinny być kierowane na adres: i-Terra Sp. z o.o. Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin z dopiskiem „Wróć z HUAWEI.PL”- reklamacja, w trakcie trwania Promocji oraz w terminie do 14 dni od jej zakończenia.
 2. Reklamacja powinna zawierać opis zaistniałego problemu, określenie przedmiotu reklamacji i
  przedstawianie okoliczności uzasadniających reklamację.
 3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania danej reklamacji. Przez „dni robocze” należy rozumieć dni tygodnia, od poniedziałku do piątku.
 4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa uczestnika Promocji do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego lub do korzystania z uprawnień przysługujących Uczestnikowi Promocji na podstawie rękojmi albo gwarancji.
Back to top