REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

Czas aktualizacji:2020-07-01

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Sklepu internetowego HUAWEI.PL – „Skorzystaj z AppGallery i odbierz 50 zł kupon rabatowy”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady Promocji pod nazwą „Skorzystaj z AppGallery i odbierz 50 zł kupon rabatowy” (dalej: „Promocja”) oraz prawa i obowiązki jej uczestników.
 2. Organizatorem Promocji jest iTerra Sp. z o.o. Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin(dalej „Organizator”).
 3. Promocja organizowana jest w okresie od 1 do 31 lipca 2020 roku (dalej: „Czas Promocji”), w sklepie internetowym HUAWEI.PLhttps://shop.huawei.com/pl/index.html (dalej „Sklep”) lub do wyczerpania zapasów kuponów rabatowych.
 4. Promocja odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Regulamin udostępniony jest wszystkim zainteresowanym na oficjalnej stronie Sklepu pod adresem https://shop.huawei.com/pl/cmsContent?key=web_cms_purchase.

UCZESTNICTWO W PROMOCJI

 1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 2. Uczestnik, przystępując do Promocji, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnikiem Promocji może być może osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych za zgodą jej przedstawiciela ustawowego. Promocją objęte są również zakupy na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
 4. Uczestnictwo w Promocji jest możliwe wyłącznie poprzez stronę oficjalnego Sklepu https://shop.huawei.com/pl/index.html.

ZASADY PROMOCJI

 1. Aby wziąć udział w Promocji, należy w okresie od 1 do 31 lipca 2020 roku, zalogować się do konta przez ID HUAWEI lub zarejestrować się tworząc ID HUAWEI. Wejść do AppGallery poprzez urządzenie mobilne, znaleźć i kliknąć aplikację firmy partnerskiej Traficar. Następnie aplikacja powinna zostać pobrana na urządzenie mobilne lub zaktualizowana.
 2. Promocja polega na otrzymaniu przez uczestnika wirtualnego kuponu rabatowego uprawiającego do zakupu wybranego produktu w Sklepie z 50 zł zniżką („Kupon rabatowy”). Minimalna wartości zamówienia to 150 zł.
 3. Kupon rabatowy będzie widoczny w sekcji „Prezenty” na karcie aplikacji w AppGallery. Aby uzyskać kupon rabatowy, Uczestnik musi kliknąć „Odbierz” po pobraniu lub aktualizacji aplikacji wspomnianej w pkt. 1. Kupon rabatowy zostanie skopiowany do schowka.
 4. Aby skorzystać z kuponu rabatowego, Uczestnik musi wejść na stronę Sklepu i podczas składania zamówienia, wpisać dane adresu dostawy, a następnie wkleić kupon rabatowy w wyznaczone pole i kliknąć „Zastosuj Kupon”.
 5. Kupon rabatowy może być wykorzystany na produkty sprzedawane w Sklepie HUAWEI.PL.
 6. Kupon rabatowy może zostać użyty przez 1 miesiąc od dnia pobrania kodu.
 7. Promocja nie łączy się z innymi akcjami Partnera, Huawei lub Organizatora.
 8. Uczestnik może otrzymać jeden kupon rabatowy.
 9. Kupon rabatowy nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny.

DANE OSOBOWE

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym HUAWEI.PL określa Polityka Prywatności dostępna pod adresem: https://shop.huawei.com/pl/cmsContent?key=web_cms_privacy.
 2. W celu wzięcia udziału w Promocji niezbędne jest podanie adres e-mail w celu pobrania aplikacji lub jej aktualizacji, będąc zarejestrowanym użytkownikiem lub podania danych osobowych, wymaganych przez formularz rejestracyjny, w celu zarejestrowania się, pobrania, lub aktualizacji aplikacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Podstawą prawną przetwarzania ww. adresu e-mail jest prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6.1. (f) RODO, który polega na marketingu bezpośrednim produktów i usług Huawei.
 4. W celu skorzystania z praw przysługujących podmiotom danych lub w przypadku jakichkolwiek pytań, lub wniosków dotyczących danych osobowych prosimy kontaktować się z nami za pośrednictwem naszego formularza sieci Web https://consumer.huawei.com/pl/legal/privacy-questions/.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące Promocji powinny być kierowane na adres: iTerra Sp. z o.o. Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin z dopiskiem „Skorzystaj z AppGallery i odbierz 50 zł kupon rabatowy”- reklamacja, w trakcie trwania Promocji oraz w terminie do 14 dni od jej zakończenia.
 2. Reklamacja powinna zawierać opis zaistniałego problemu, określenie przedmiotu reklamacji i
  przedstawianie okoliczności uzasadniających reklamację.
 3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania danej reklamacji. Przez „dni robocze” należy rozumieć dni tygodnia, od poniedziałku do piątku.
 4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika Promocji do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego lub do korzystania z uprawnień przysługujących Uczestnikowi Promocji na podstawie rękojmi albo gwarancji.
Back to top