REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

Czas aktualizacji:2020-08-10

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Sklepu internetowego HUAWEI.PL – „TOGETHER 2020 z HUAWEI.PL”

POSTANOWIENIA OGóLNE

1.       Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady promocji pod nazwą „TOGETHER 2020 z HUAWEI.PL” (dalej: „Promocja”) oraz prawa i obowiązki jej uczestników.

2.       Organizatorem Promocji jest iTerra Sp. z o.o. Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin (dalej „Organizator”).

3.       Promocja organizowana jest w okresie od 1 do 31 sierpnia 2020 roku (dalej: „Czas Promocji”), lub do wyczerpania zapasów, w sklepie internetowym HUAWEI.PL https://shop.huawei.com/pl/index.html (dalej „Sklep”).

4.       Promocja odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5.       Regulamin udostępniony jest wszystkim zainteresowanym na oficjalnej stronie Sklepu https://shop.huawei.com/pl/cmsContent?key=web_cms_purchase.

UCZESTNICTWO W PROMOCJI

1.       Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

2.       Uczestnik, przystępując do Promocji, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

3.       Uczestnikiem Promocji może być może osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych za zgodą jej przedstawiciela ustawowego. Promocją objęte są również zakupy na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

4.       Uczestnictwo w Promocji jest możliwe wyłącznie poprzez stronę oficjalnego Sklepu https://shop.huawei.com/pl/index.html.

ZASADY PROMOCJI

1.       Aby wziąć udział w Promocji, należy w okresie od 1 do 31 sierpnia 2020 roku wejść na stronę oficjalnego sklepu internetowego HUAWEI.PL znajdującego się pod adresem https://shop.huawei.com/pl/index.html, włożyć do koszyka produkty objęte promocją oraz dedykowane dodatki.

2.       Przedmiotem Promocji objętej niniejszym regulaminem jest zakup: laptopa HUAWEI Matebook X Pro 2020 w kolorze szarym lub zielonym w cenie 8499 zł lub laptopa HUAWEI Matebook X Pro 2020 w kolorze szarym w cenie 6999 zł wraz z dedykowanymi dodatkami.

3.       Po dodaniu jednego z laptopów wymienionego w punkcie 2., klient uzyskuje możliwość zakupu smartwatcha Watch GT 2 42mm (czarny, khaki, złoty lub biały) za 1 zł, słuchawek bezprzewodowych Huawei Freebuds 3i za 1 zł oraz routera Huawei AX3 quad-core za 1 zł. Po dodatku zestawu do koszyka, cena dodatków jest obniżana do 1 zł. Sumaryczna wartość dodatków po zniżce to 3 zł. 

4.       Przedmiotem Promocji objętej niniejszym regulaminem jest zakup tabletu HUAWEI MatePad Pro LTE lub HUAWEI MatePad Pro WiFi wraz z dedykowanymi dodatkami.

5.       Po dodaniu jednego z wymienionych tabletów w punkcie 4., klient uzyskuje możliwość zakupu rysika M-Pencil do HUAWEI MatePad Pro (szary) za 1 zł, klawiatury do HUAWEI MatePad Pro za 1 zł oraz subskrypcji usługi Huawei Cloud na 90 dni oraz usługi FilmBox w Huawei Video na 90 dni. Sumaryczna wartość dodatków po zniżce to 2 zł.

 

OGRANICZENIA AKCJI PROMOCYJNEJ

1.       Częściowe lub całkowite odstąpienie przez Uczestnika od umowy może powodować utratę rabatów, lub przywilejów przyznanych Uczestnikowi tytułem udziału w Promocji.

2.       Powyższe założenia w żaden sposób nie ograniczają praw Uczestnika do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

DANE OSOBOWE

1.       Zasady przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym HUAWEI.PL określa Polityka Prywatności dostępna pod adresem: https://shop.huawei.com/pl/cmsContent?key=web_cms_privacy.

2.       W celu wzięcia udziału w Promocji niezbędne jest podanie danych osobowych w celu dokonania zakupu, będąc zarejestrowanym użytkownikiem lub podania adresu e-mail oraz pozostałych wymaganych, przez formularz, danych osobowych w celu wysłania zamówienia, przez Organizatora, dokonując zakupu, jako użytkownik niezarejestrowany. Dane będą wykorzystywane w celu przesyłania informacji handlowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

3.       Podstawą prawną przetwarzania ww. danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6.1. (f) RODO, który polega na marketingu bezpośrednim produktów i usług Huawei.

4.       W celu skorzystania z praw przysługujących podmiotom danych lub w przypadku jakichkolwiek pytań lub wniosków dotyczących danych osobowych prosimy kontaktować się z nami za pośrednictwem naszego formularza sieci Web https://consumer.huawei.com/pl/legal/privacy-questions/.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.       Reklamacje dotyczące Promocji powinny być kierowane na adres: i-Terra Sp. z o.o. Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin z dopiskiem „TOGETHER 2020 z HUAWEI.PL”- reklamacja, w trakcie trwania Promocji oraz w terminie do 14 dni od jej zakończenia.

2.       Reklamacja powinna zawierać opis zaistniałego problemu, określenie przedmiotu reklamacji i
przedstawianie okoliczności uzasadniających reklamację.

3.       Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania danej reklamacji. Przez „dni robocze” należy rozumieć dni tygodnia, od poniedziałku do piątku.

4.       Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa uczestnika Promocji do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego lub do korzystania z uprawnień przysługujących Uczestnikowi Promocji na podstawie rękojmi albo gwarancji.

 


Back to top