Huawei Platformu Kullanım Şartları

1 Kapsam

Bu Kullanım Şartları ("Şartlar") https://consumer.huawei.com/tr/ ve "https://shop.huawei.com/tr/" uzantılı Huawei web sitesi (bundan sonra "Platform" veya "bu Platform" olarak atıfta bulunulacaktır) kullanımınız için geçerlidir. Platform, Saray Mahallesi Ahmet Tevfik İleri Cad. Onur Ofis Park İş Merkezi Sit. A1 Blok Apt. No:10 B/1 Ümraniye İstanbul TÜRKİYE adresinde kayıtlı HUAWEI TELEKOMÜNİKASYON DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. (bundan sonra "Huawei" veya "biz" olarak atıfta bulunulacaktır) tarafından işletilir ve bakımı yapılır; bu şirket, aynı zamanda "Huawei" markalı cihazların ve aksesuarlarının da sağlayıcısıdır.

Platformun ve işlevlerinin herhangi bir bölümünü kullanmanız, Şartları kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Huawei bu Şartların içeriğini veya belirli kısımlarını herhangi bir anda değiştirme, tadil etme, ekleme veya kaldırma hakkını saklı tutar. Lütfen değişiklikler için düzenli olarak bu Kullanım Şartlarını kontrol edin. Huawei size, bu Şartların yeni sürümünü ve güncelleme tarihini bildirecektir. Değişikliklerin yayınlanmasından sonra devam eden Platform kullanımınız, değişiklikleri kabul ve ikrar ettiğiniz anlamına gelecektir. Yeni sürüme itiraz etmeniz halinde, lütfen Platformu daha fazla kullanmayı derhal durdurun.

2 Hesaplar ve Kayıt

Platformun belirli bazı kısımlarının kullanımı, önceden kayıt olmanızı gerektirir. Kaydınızın başarılı olması şartıyla, Platformun bir üyesi olarak kabul edilirsiniz (bundan sonra "Üye" olarak atıfta bulunulacaktır).

Buna istinaden, HUAWEI Kimliğinizin kaydı ve kullanımı HUAWEI ID Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Bildirimi şartlarına tabi olacaktır.

Güvenlik prosedürlerimizin parçası olarak bir kullanıcı tanımlama kodu, şifre veya diğer bilgilerden bir kısmını seçerseniz veya size bunlar verilirse, bu türdeki bilgiyi gizli bilgi olarak değerlendirmelisiniz. Bunu herhangi bir üçüncü tarafa açıklamamalısınız. Makul ölçülerde yapacağımız değerlendirmeye göre, bu Şartların hükümlerinin herhangi birine uyamadığınız takdirde, sizin seçtiğiniz veya tarafımızca tahsis edilen herhangi bir kullanıcı tanımlama kodunu veya şifresini herhangi bir anda devre dışı bırakma hakkına sahibiz. Sizden başka birisinin kullanıcı tanımlama kodunuzu veya şifrenizi bildiğini biliyorsanız veya şüpheleniyorsanız, bizi derhal HUAWEI E-ticaret e-postası, yardım hattı,canlı sohbet. bilgilendirmelisiniz.

Yardım hattı: 444 79 88

E-posta: mobile.tr@huawei.com

3Huawei Platform Hizmetleri

Bir Üye olarak kabul edilmiş olmanız kaydıyla, Huawei size sipariş yeri ve ileti yorumları ve gibi işlevleri sağlamayı taahhüt etmektedir. Platforma sadece bir ziyaretçi olarak erişmeyi planlıyorsanız, Huawei size sipariş yeri ve yorumlara göz atma bilgisi gibi işlevleri sağlar.

Platformu kullanımınız ile ilişkili bu Şartları veya diğer anlaşmaları veya rehber ilkeleri ihlal ettiğinizi tespit edersek, kendi takdirimiz ile ve önceden bildirimde bulunmak zorunda olmaksızın, Platforma erişiminizi sonlandırabileceğimizi ve/veya Platforma gelecekteki erişiminizi engelleyebileceğimizi kabul edersiniz.

18 yaş altındaki reşit olmayanlar Platformda yalnızca bir vasinin rehberliğinde ve gözetiminde satın alım yapabilirler veya yürürlükteki mevzuatın izin verdiği ölçüde Huawei bu hükmün ihlalinden kaynaklanan herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

4Fikri Mülkiyet

Huawei ve bağlı şirketlerimiz veya lisans verenlerimiz, bu Platformda tüm fikri mülkiyet haklarının sahibi veya imtiyaz sahibidir (metinler, görüntüler, müzik, videolar, animasyonlar, ticari markalar, örüntüler, tablolar, görsel arabirimler ve kod dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere). Bu eserler, dünya çapında telif hakkı yasal düzenlemeleri ve anlaşmaları ile korunur.

Siz:

•bizden veya lisans verenlerimizden önceden bir lisans almadan bu Platformdaki içeriğin herhangi bir kısmını ticari amaçlar için kullanmamalısınız.

•bu Platformdan elde edilen herhangi bir içeriği, yazılımı veya bilgiyi değiştirmemeli, alt lisansla vermemeli, iletmemeli ve satmamalısınız, ayrıca herhangi bir çizimi, fotoğrafı, video veya ses dizisini beraberinde verilen metinden ayrı olarak kullanmamalısınız.

Bu Şartlar dışındaki herhangi bir kullanım yasaktır. Bu Şartların herhangi birini ihlal ederseniz, bu Platformu kullanma izniniz otomatik olarak feshedilir ayrıca bu Platformdan indirilen veya yazdırılan alıntıları derhal imha etmeniz gerekir.

Yürürlükteki yasal mevzuat ile korunan telif hakkınız etkilenmeden kalmasına karşın, işbu belge ile; diğer web siteleri, reklam materyalleri, videolar, resimler vb. dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Platformun hizmetlerinin temininde veya Huawei'in diğer herhangi bir yayımında ücretsiz olarak sağlanması için gerekli veya kullanışlı olan içerikleriniz ile ilgili Huawei'ye, münhasır olmayan, dünya genelinde ve kalıcı bir hak vermektesiniz.

5Yükümlülükleriniz

Şartlara ve tüm geçerli yasal mevzuata her zaman uymayı taahhüt etmektesiniz. Huawei aşağıdaki faaliyetlerden herhangi birini yasaklatma, yükümlülüklerinizi ihlal eden içerikleri engelleme, silme veya değiştirme veya Üyeliğinizi sona erdirme hakkını saklı tutmaktadır.

Siz:

•Bu Platformun herhangi bir kısmına erişmek, kopyasını almak veya izlemek için örümcekler, robotlar, derin bağlantılar ve sayfa ıskartaları dahil olmak üzere harici cihazları, programları veya algoritmaları veya benzer ya da eşdeğer programları kullanmamalısınız ;

•güvenlik açıkları için bu Platformu veya bağlı web sayfalarını derinlemesine incelememeli, taramamalı veya başka şekillerde kontrol etmemelisiniz ve bunlara karşı herhangi bir türde bir saldırıda bulunmamalısınız;

•bu Platforma, içeriğine veya hizmetlerine yetkisiz erişim elde etmek için yasa dışı şekilde erişimde bulunmaya, kodlarını çözmeye veya başka yasa dışı yöntemleri kullanmaya çalışmamalısınız. diğer HUAWEI kullanıcı kimlikleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu web sitesinde yer alan müşteri bilgilerini izleyemez, ters arama yapamaz; bilgilerin şifrelerini veya kodlarını çözemeye çalışmamalısınız

•bu Platform tarafından kullanılan veya bununla bağlantılı güvenlik mekanizmalarına ya da kimlik doğrulama uygulamalarına müdahale ve ihlal edemez ya da aşamazsınız;

•bu Platformun normal çalışmasına veya bu Platformda yapılan işlemlere müdahale etmek veya müdahale etmeye çalışmak için harici cihazları, yazılımı veya programı kullanamazsınız;

•bu Platformun altyapısında, sisteminde veya ağında veya bu Platform ile bağlantılı sistemlerde veya ağlarda uygunsuz veya orantısız veri miktarlarının depolanmasıyla sonuçlanan herhangi bir eylemde bulunamazsınız.

Uygunsuz olan herhangi bir içeriği yüklememeyi taahhüt etmektesiniz. Özellikle, içeriklerinizde aşağıdakilerden hiçbiri bulunamaz:

•küfür veya hakaret;

•pornografi;

•şiddet içeren dil;

•bireye veya bireyler grubuna taciz, göz korkutma veya baskılayıcı eylemler;

•diğerlerini sömürmeyi amaçlayan içerik;

•şiddetin, ırkçılığın, ayrımcılığın ve ötekileştirmenin çoğaltılması veya onaylanması;

•başkalarının haklarını ve/veya yürürlükteki yasal mevzuatı ihlal eden materyaller (ör. ticari markalar, telif hakkı, adil olmayan rekabet vb.);

•Huawei' in ürünleri dışındaki ürünler için yapılan reklam.

Platformu kullanmak için gereklilik olan yeterli internet bağlantısını kendi hesabınıza açtırmakla sorumlusunuz.

6Sorumluluk

Huawei mevcut Platformu her daim kullanıma açık tutmak için girişimde bulunur, ancak Platformun veya herhangi bir özelliğinin hatasız veya kesintisiz olacağına dair taahhütte bulunmamaktadır.

Sağlanan Platform ve kapsamındaki içerikler, "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu şekilde" esasına dayanır. Huawei, kendisinin veya Bağlı Şirketlerinin sundukları içeriklerden ve sizin veya diğer kullanıcıların sağladıkları içerikten oluşan Platformun kesinliği, geçerliliği, eksiksizliği, güncelliği veya belirli bir amaca uygunluğu bağlamında hiçbir beyan ve taahhütte bulunmamaktadır.

Huawei yalnızca kendi kasıtlı eylemlerinden sorumlu olacaktır. Özellikle temsilcilerinin veya çalışanlarının kasıtlı eylemleri veya ihmallerine ilişkin yükümlülükler olmak üzere diğer herhangi bir yükümlülük kapsam dışı bırakılacaktır.

Kanunen yasaklandığı durumlar hariç olmak üzere, hiçbir durumda Huawei size karşı; herhangi bir nitelikte kâr kaybı ve üçüncü taraflar ya da sizin ihmaliniz sonucu ortaya çıkan zararlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir dolaylı, arızi, temsili, tesadüfi veya cezalandırıcı zararlardan, Huawei bu türdeki zararların olasılığı hakkında bilgilendirilmiş olsa dahi, sorumlu olmayacaktır.

Huawei'yi yukarıdaki yükümlülüklerinizin ihlali sonucunda Huawei'in maruz kalacağı herhangi bir doğrudan kayıp ve zararı (makul avukatlık ücretleri dahil) tazmin etmeyi taahhüt edersiniz.

7Gizlilik Bildirimi

Sadece https://shop.huawei.com/tr/cmsContent?key=web_cms_privacy_policy linkinde belirtilen Gizlikik Bildirimi kapsamında belirtilen kişisel bilgilerinizi/verilerinizi kullanacağız.

8Diğer Web sitelerine bağlantılar

Platformumuzun üçüncü taraflarca sağlanan diğer web sitelerine ve kaynaklara bağlantıları düzenleyen linkleri içerdiği durumlarda, bu türdeki bağlantılar, bu bağlantılı web sitelerinin veya onlardan edinebileceğiniz bilginin tarafımızca onayı olarak yorumlanmamalıdır. Bu kaynaklar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmaz ve bunlara yönelik erişim kendi takdirinizdedir ve riski size aittir. İlgili websitelerinin sahipleri tarafından düzenlenen gizlilik politikasını ve kullanım şartlarını dikkatlice incelemeniz önerilmektedir.

9Çeşitli Hükümler

Bu Şartlar, Kanunlar ihtilafı hükümleri veya uluslararası malların satışı konulu kurallara (CISG) hükümlerine atıf yapılmaksızın münhasıran Türkiye mevzuatı tarafından yorumlanacaktır. Ancak, bu Şartlardaki hiçbir husus, olağan ikamet yerinizdeki emredici hukuk kuralları ile düzenlenmiş ve anlaşma ile değiştirilemeyecek hükümler yoluyla size sağlanan korumadan sizi mahrum bırakmayacaktır. Bu Şartlarının İçeriği ya da uygulanması ile ilgili bir ihtilaf doğması durumunda, İstanbul Mahkemeleri ve İcra müdürlükleri yetkili olacaktır.

Back to top